Monthly Archives: May 2018

Draghjälp fjärran ifrån

James O. Fraser

Ibland behöver man se bort från de egna omständigheterna för att få ett nytt perspektiv på dem.

Det blir ett slags “draghjälp” såväl att tro på Gud som att med tålamod överlåta sig till Honom.

Berättelsen om Kinamissonären James O. Fraser kan ge oss ett annat perspektiv på våra egna omständigheter; dess problem, förutsättningar och relativa vikt.

Yunnanprovinsen i Kina ligger långt bort, och Fraser verkade där för 100 år sedan. Man får alltså anledning att se bort såväl i tid som i rum.

Men människan James Fraser, i biografin av hans dotter, känns inte främmande, tvärtom.

Därför tror jag hans erfarenheter, och sättet de berättas på, kan vara en inspiration även för oss idag.

Här finns mer information om boken När det regnar i bergen.

När det regnar i bergen, bokframsida

Himmelsfärden

Alla stora kristna högtider är engångshändelser i historisk tid, men åtminstone för mig är det så – och jag tror inte jag är ensam – att betydelsen av dem djupnar med varje år.

Himmelsfärden: jag påminns om att det är i sin uppståndelsekropp Jesus lyfts upp mot himlen inför lärjungarnas åsyn, till dess molnen skymmer sikten. Han har därmed inte försvunnit, utan är lika reellt närvarande, fast nu i himlen, där han på Faderns högra sida, med märken efter försoningslidandet för vår skull, ber för oss.

Han hade lovat Hjälparen, den Helige Ande, och från den historiska himmelsfärdsdagen fram till Pingstdagen var inte Anden utgjuten på det sätt som Han varit alltsedan dess.

O, mäktiga förblivande händelser!