Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

Min berättelse”De fyra andliga lagarna”

Det är klart, alldeles utan innhåll var min överväldigande gudsupplevelse inte. Innehållet var så här: under den helgen där uppe i bergen ovanför Los Angeles hade någon berättat om Gud och Jesus på följande sätt:

1. Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv.
2. Synden skiljer dig från Gud och hans plan med ditt liv.
3. Jesus har burit synden och gjort kontakt med Gud möjlig.
4. Du behöver överlåta dig åt Gud och motta Jesus som din personlige frälsare.

Ungefär så. Kanske inte med exakt samma ord (ens på engelska), men innehållet var sådant. Om jag skulle försöka fylla dessa fyra punkter (som jag minns man kallade ’De fyra andliga lagarna’) med mera innehåll, så är det så här: Det finns en Gud. Det går inte att bevisa, och Bibeln, boken som berättar om Gud, försöker inte ens. Naturen bör ge oss människor ett tillräckligt vittnesbörd om att Gud finns. Denne Gud inte bara finns. Han är god också. Hans väsen är kärlek, att vara aktiv och engagerande. Han vill dig väl och har goda tankar och möjligheter för dig och din situation och din framtid.
Så varför är inte allt jättebra då, varken i mitt eget liv eller i världen för övrigt?
Det beror på Synden. Synd är det som skiljer oss från Gud, det i oss som gör att vi ständigt missar målet; det som är krokigt och förvänt när det borde vara rakt och rättvänt; ett uppror mot Honom som borde ha första platsen i våra liv.
Ja, så tråkigt då, och vad skall man göra åt det?
Ja, i djupaste mening kan vi inte göra någonting, så djup är skadan. Därför ingrep Gud själv i situationen genom att sända Jesus som tog straffet för synden på sig genom sin död på korset och genom sin uppståndelse återupprättade möjligheten till kontakt och gemenskap med Gud.
Jaha, så nu är allt bra då?
Ja och Nej – detta är en möjlighet som kräver ett gensvar från oss, var och en personligt. Gud vill ha en personlig relation med dig, inte bara att du skall hålla något teoretiskt för sant. Kristendomen är inte en teori, utan en relation. Vi behöver bejaka vad Jesus gjort. Det kan man göra genom överlåta sig till Gud genom sinnesändring och tro.
Är det allt?
Ja, faktiskt. Resten gör Gud. Som du såg av mitt vittnesbörd om vad som hände mig så gjorde jag inte särskilt mycket. Min bön var till och med tveksam, men på något djupt plan måste jag ändå ha menat något med den. Gud kommer att svara dig också, troligen på ett annorlunda sätt än mig, för Gud möter oss personligt.
Varför inte vända dig till Gud i bön? Varför inte just nu? Gör det. Det blir aldrig bättre tillfälle än så här.
Min berättelse