Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


2 Krön 1-9: Messiansk gudstjänst

Det andra stora ämnet i Krönikeböckerna handlar om gudstjänsten.
I 2 Krön kap 2 läser vi om hur Salomo gör förberedelser för tempelbyggandet: han träffar handelsavtal med Huram, Tyrus kung, om leveranser av främst cederträbjälkar från Libanon, vilka skulle flottas till staden Jaffo, och där tas om hand av skickliga hantverkare.
Ritningen till Templet var emellertid från David (1 Krön 28:11). Själv hade David fått den av Gud: "Om alltsammans ... har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand, om allt som skall utföras enligt mönsterbilden," (1 Krön 28:19). Byggandet av templet, kap 3, och dess inredning, kap 4, sker enligt den himmelska mönsterbilden, varför Hebréerbrevets författare kan antyda (9:5) at en hel del skulle kunna sägas om de enskilda delarnas symbolik.

Så för man då förbundsarken (en trälåda eller träskrin), där de två förbundstavlorna förvarades, från Davids stad i Jerusalem upp till det som nu är Tempelplatsen och in i det allra heligaste rummet i Templet. Enligt föreskrifterna i 3 Mosebok offrade man småboskap "i sådan mängd att det inte kunde överblickas eller räknas," 5:6.

Till tempelinvigningsgudstjänsten hör också sång och musik. Även här handlade Salomo enligt sin fars, kung David, anvisningar, 1 Krön 23 - 26.
Asafs, Hemans och Jedutuns söner "hade profetisk anda till att spela på harpor, psaltare och cymbaler" eller "till att spela tack- och lovsånger till Herren," 1 Krön 25:1,3. "Och trumpetblåsarna och sångarna stämde på en gång och enhälligt upp Herrens lov och pris," 5:13. De lovar Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen (se t.ex. kören i Ps 136) och samma ting händer som under ökenvandringen! Herrens härlighet, i form av en molnsky, uppfyller huset!
Esra berättar allt detta (som alltså ägde rum under kung Salomo på 900-talet f.Kr) ungefär på 430-talet f.Kr. som en förebild och en uppmuntran för den generation judar som efter exilen nu hade Serubbabels tempel att fira sin gudstjänst i.

Och vi, som lever nära 2.500 år senare, vad lär det oss?
Jesus hade en stark lidelse för vad som försiggick i Serubbabels tempel (det som Herodes endast höll på att försköna och bygga ut). "Riv ned detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar ... Men det tempel han talade om var hans egen kropp," Joh 2:19,21.
Vår gudstjänst består inte i möten där kyrkobyggnader tagit templets plats - och därför borde ordet 'gudstjänst' knappast användas om sammankomster och möten - utan om vår vardag, där våra kroppar är våra tempel och där Messias härlighet genom Anden skall få lysa fram.

GT-navigering