Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


2 Sam 8-24        David:
- guldålder och familjestrider

Israels guldålder infaller under Davids och Salomos regeringar (1010 - 931 f Kr). Det är då riket når sin största utbredning och tillika militära slagstyrka. Då blomstrar handel och förvaltning (kap 8, 10). Under denna tid uppkommer många av psalmerna och ordspråken. Sist men inte minst fortsätter messiastanken att modelleras under denna tid.

Davids tragiska synd med Bat-Seba och mord på hennes make kastar emellertid en slagskugga över denna tid (kap 11). Samtidigt ligger i denna påminnelse om den mänskliga naturens bräcklighet något profetiskt: David och Salomo är inte nog; deras liv räcker inte för att återställa människan efter grundskadan i Eden i begynnelsen. David var profet och visste detta. Det säger aposteln Petrus i sin pingstpredikan.

Olyckorna i Davids familj börjar med hans förstfödde son, Amnon, som inte bara kränker sin halvsyster Tamar utan även visar bort henne (kap 13).
Son nummer tre, Absalom, bidar sin tid, men låter snart döda sin halvbror Amnon i ett bakhåll.
Tragiken växer då David inte alls vill se denne sin son, efter det att Absalom varit förvisad en tid (kap 14).

Fröet till uppror är sått och slår ut i blom på kort tid: Absalom (hebr. 'min fader är frid') förleder israeliterna och David tvingas fly från Jerusalem (kap 15).
Kungen går över Kidrondalen österut mot Juda öken. Med sig har han Guds förbundsark. Men här uppenbaras åter Davids hjärtelag: Landet är Guds löftesland till sitt folk och Jerusalem dess eviga huvudstad och förbundsarken uppenbarelsens plats i helgedomens allraheligaste. Omkring detta skall historien få snurra, inte omkring en utvald kung. David säger: "För Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka, så att jag åter får se honom och hans boning" (15:25).
Så av hjärtat är Davids ånger, så andlig hans inställning, att han låter Simei förbanna och kasta sten på sig, omgiven som han är av säkerhetsvakt. Situationen är nästan dråplig (16:5-14)!
Familjeolyckorna fortsätter att likt en flod välla in över Davids hus, precis så som profeten Natan sagt (2 Sam 12:11). I ett tält på ett hustak går Absalom in till Davids bihustrur inför hela Israels ögon.
Kap 17 liknar en agentthriller: David har informatörer placerade som rådgivare åt Absalom och i en efterföljande strid fastnar Absalom i ett träd och huggs ned.
Så kan då David återvända till Jerusalem, och hans barmhärtighet mot de forna ovännerna är stor (kap 19).

Nu, mot slutet av sitt liv, sjunger David sin segersång (kap 22) och i sina 'sista ord' (kap 23) ser David med profetisk blick bortom det närvarandes tumult mot framtiden:

Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund ...
Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig.


GT-navigering