Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


5 Mos En historisk framtidsförmaning

Femte Mosebok utgörs av Mose förmaningstal till israeliterna efter den fyrtioåriga ökenvandringens slut. De står inför intåget i Löfteslandet, enligt den tidiga dateringen c:a 1400 f.Kr.
Vi har tidigare jämfört Landet med den uppgift Gud berett åt den troende. Det är därför intressant att se, att just 5 Mosebok tycks ha varit Jesu lektyr under den dryga månaden av frestelser i Juda öken efter Johannesdopet strax innan hans offentliga uppgift tar sin början. I samtliga fall av prövningar är det med bibelcitat ur Femte Mosebok Jesus svarar, även då djävulen använder Psaltaren i sina syften (Matt 4).

Alltsedan den amerikanske forskaren Mendenhall, och sedemera även Kline, har man kommit att betrakta 5 Mosebok i ljuset av samtidens internationella vasallfördrag. I detta fall tror jag man kan säga att utombiblisk tidshistoria hjälpt oss att återupptäcka ett mönster som hela tiden funnits där, och som, när man väl funnit det, framstår som mycket självklart.
Uttryckt i bibliskt språkbruk innebär det nämligen att Mose återblick på det israelitiska folkets historia och förmaningar inför framtiden har förbundet som fokus: de förbund Gud tidigare slutit med patriarken Abraham, 1 Mos 12:1 ff, och med folket som helhet på Sinai, 2 Mos 19:1 ff. Det visar sig, att det är löftet om Landet, som Gud gav till Abraham då han drog ut på Guds kallelse, 1 Mos 12:13, 15; 17:8, som nu skall få en begynnande uppfyllelse. Landet skall nu ges till det folk som blev till i och med uttåget ur Egypten. Om detta land slöts ett förbund på Sinai (2 Mos 20:12) och det är också en uppfyllelse av löftet till Abraham: "En avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden" (Hebr 11:12).
Jag skriver "begynnande uppfyllelse," därför att jag tror Jesu kamp mot prövningen i Juda öken också innebär ett infriande av Löftet om Landet, vilket fortsättningen i Hebréerbrevet 11:13-16 visar.
Men även vi, som kanske står i, eller håller på att komma in i, våra gudagivna uppgifter i kraft av denna Jesu seger, ser fram emot den stora uppfyllelsen: när den törnekrönte Messias som Segrare skall återkomma till Sion. Därifrån skall han regera hela jorden (hebreiskan har samma ord för 'landet' och 'jorden') med en frid som bär försoningens stämpel.

Enligt förbundsschemat kan man dela upp 5 Mosebok sålunda:
1. Inledning, 1:1-5
2. Historiskt förord, 1:6 - 4:49
3. Allmänna förbundsbestämmelser, 5 - 11
4. Särskilda förbundsbestämmelser, 12 - 26
5. Välsignelser och förbannelser, 27 - 28
6. Bevittnande, 30:19; 31:19; 32:1-43
Historien blir en påminnelse om löften inför framtiden, 1:8. Historien har alltså teologisk karaktär och blir till nu-överlåtelse, 27:9: förnyad överlåtelse inom förbundet.
Förbundets generalklausul, den allmänna förbundsbestämmelsen, är kärlek, 6:5. "Kärlek måste vara vårt hjärtas svar; budet att älska utplånar inte dess karaktär av gensvar men finns där pga människans tendens att glömma och att vara trolös." (Peter Craige)
De särskilda förbundsbestämmelserna är en exempelsamling och vittnar om att ingen del av livet är oviktig och manar till konkret lydnad.
I välsignelser och förbannelser ligger menighetens ansvar för individen och varningarna rymmer profetisk förutsägelse.
Forntida förbundsdokument rymde bevittnanden av listor på gudar, men för Mose finns bara en Gud och därför får himmel och jord bli vittnen.
Läs Mose avskedssång, kap 32!

GT-navigering