Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


Amos - en doldis från landet

Om man idag reser söderut från Jerusalem på väg mot Hebron så finns i Juda bergsbygd efter Bethlehem en liten oansenlig vägskylt som pekar ned mot Döda havet. Där, på gränsen mellan kargt berg och bergsöken, ligger Tekoa. Under Jerobeam II:s tid som kung över Israel (Nordriket) och c:a år 770 f.Kr. når Herrens kallelse lekmannen Amos att från ringa omständigheter i en landsortsstad i Juda bege sig till Nordriket och där bära fram Herrens budskap.

Jerobeam II:s tid var en tid av ekonomisk framgång: handeln blomstrade, utrikespolitiken var aggressiv; det var goda tider, härliga tider!
Amos kallas före Hosea -- det fanns större möjligheter att vända om nu i det tidiga 700-talet.
Skroderar då denne oansenlige lekman med en mäktig uppenbarelse?
Jag är varken profet eller profetlärjunge, jag är en boskapsherde, som lever av mullbärsfikon. Men Herren tog mig från hjorden. Herren sade till mig: 'Gå och profetera för mitt folk Israel'. Så hör nu Herrens ord.

Tydligen uppträder Amos i Nordrikets sydliga rikshelgedom i Betel, och på pedagogiken i framställningen finns inget att invända: Eftersom Damaskus, Gasa, Tyrus, Edom, Amman, Moab har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt skall jag döma dessa nationer, säger Herren. Ingenting kunde ha varit populärare! Det är lätt att föreställa sig hur åhörarna knuffar varandra i sidorna och nickar instämmande. Dessa var ju Israels politiska fiender. När sedan Amos fortsätter med Judas (Sydriket) förbrytelser hade han säkerligen alla med sig: så skall en riktig profet tala!

Men så kommer det: på grund av Israels förbrytelser... Gud var den som förde Israel upp ur Egyptens land men hur har det gått? Den ekonomiska rovdriften har satt all solidaritet inom förbundsfolket ur spel; de sociala klyftorna är ett hån mot Honom inför vilken alla är lika; superiet når ända in i templet och omoralen får familjerna att vittra sönder. Allt detta är emot Guds i Mose lag uppenbarade vilja. Gud har ju frälst folket till att leva efter Lagen, men man gör det inte. Därför kommer domen!

Amos är en lekman. Hur törs han säga sådant? Denna tid hade även den ett skråväsende av religiösa ämbetsmän, där de legitimerade profeterna ingick. (Skall du jämföra med dagens 'präster' och 'pastorer'? Bestäm själv.)
Men, när lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, Herren talar, vem skulle då inte profetera?, 3:8.
Så följer domsord över huvudstaden Samaria, därför bered dig Israel, att möta din Gud.
Jag hatar era fester (det sätt man firade gudstjänster och högtider på). Ha bort ifrån mig dina sångers buller (den ande i vilken man sjöng Davids psalmer på), kap 5.

Liksom Gud kallar en anonym doldis, en gräsrot från landet, är Amos' Gud den som kan avslöja för människan hennes hemligaste tankar, 4:13, som kan förvandla svarta mörkret till morgon och göra dagen mörk som natten, 5:8, dvs, Gud är aldrig mekaniskt bunden vid sina löften lika litet som den officiella religionen alltid uppenbarar Gud. Om de än bröt sig in i dödsriket /för att undgå Gud!/ så skulle min hand hämta dem därifrån, 9:2.

Mot slutet av Amos profetia skymtar dock ljus. Uppfyllelsen av de orden ligger dock långt fram i tiden. -- Är vi där nu?
Gud skall inte alldeles förgöra Jakobs hus, 9:8, utan upprätta Davids förfallna hydda, 9:11, och åter upprätta sitt folk Israel, 9:14:

Jag skall du plantera dem i deras eget land
och de skall inte mer ryckas upp
ur det land som jag har givit dem,
säger Herren, din Gud.

GT-navigering