Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


Daniel - Guds är makten!

Lovad vare Guds namn
från evighet till evighet.
Ty vishet och makt tillhör honom.
Han låter tider och stunder skifta,
han avsätter kungar och tillsätter kungar,
han ger de visa deras vishet
och de förståndiga deras förstånd. 2:20,21 (FB)

 
Daniel var som ung, kanske knappt tonårig, med om den första deportationen från Juda rike till Babylonien år 605 f.Kr. Det skulle dröja 19 år innan Jerusalem föll för Nebukadnessars härar. Man behandlade de judiska pojkarna väl. Då de på grund av matföreskrifterna i Mose lag inte ville äta kungens mat, gavs tillåtelse för dem att enbart leva på grönsaker och vatten, kap 1.
När nu samme Nebukadnessar som brutit ned Juda rike haft en dröm och av sina spåmän krävt besked inte bara om uttydningen utan även om själva drömmens innehåll (2:11 f), svarar de upprört att detta är en omöjlighet.
De gör det på arameiska, det internationella språket på denna tid. Daniels bok är här (2:4b - 7:28) skriven inte på hebreiska utan på arameiska. Poängen kan vara, att innehållet i detta avsnitt inte bara rör det judiska folket utan är en angelägenhet för hela världen, så t.ex. synen med de fyra djuren, kap 7.

Här är det av stor vikt hur det andra djuret, björnen, tolkas (7:5). Menar man att det medisk-persiska riket är en enhet (vilket är troligt, "Mediens och Persiens lag," 6:15) blir det fjärde djuret, som är "mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt, (7:7), en utsaga om Romarriket. I ljuset av att 'den profetiska klockan' står stilla under församlingens tid (jfr Ef 3:5,6), kan vi idag se hur Daniels sjunde kapitel åter får världspolitisk aktualitet, när nu judarna i stora skaror har återvänt till landet Israel, och de frälsningshistoriska perspektiven åter börjar gälla. Detta är ett möjligt tolkningsperspektiv.

Det är alltså Daniel, som kan berätta såväl dröm som uttydning för Nebukadnessar. Ja, vissserligen är denna hemlighet outtydbar, "Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter..." (2:28).
Livet är, trots höga positioner i den babyloniska administrationen, inte helt enkelt för Daniel och hans tre ungdomsvänner. De får åter och åter bevisa sin trohet mot Gud (3:12; 6:10), och Herren griper in och bevarar dem. Hananja, Misael och Asarja går oskadda ur en brinnande ugn (kap 3), och Daniel kan utan skada lyftas upp ur en lejongrop (kap 6).

Tidigt i Israels historia har Josef klarat såväl liv som gudstro i den egyptiska kulturens intriger och nu bevisas att detsamma är möjligt i Bablylonien.
Herren har alltså möjlighet att bevara och bruka oss i vardagssituationer som i sig är helt gudsfrånvända. Du kan likt Josef och Daniel vara helt i Guds vilja på din arbetsplats. Var bara trogen Herren av hela ditt hjärta!

Daniels bok är en apokalyptisk profetia. Härmed menas att den i ett rikt symbolspråk avslöjar händelser, som ligger långt fram i tiden. Många har konstruerat precisa scheman för uttydningen, men jag avstår; den gåvan är inte given åt alla. Den som lever får se. Dock: Gud är historiens och framtidens Gud och kap 12 når förbi det begynnande tjugoförsta århundradet och vidare mot "en tid av nöd, som inte har haft sin like från den dag människor blev till, ända till den tiden." (12:1)
Även denna "ändens tid" skall bli en frälsningens tid för Guds folk.

GT-navigering