Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


Haggai, Sakarja II - Guds hemlighetsfulla paus

Om man tar ut batteriet ur en batteridriven klocka, stannar klockan. Om man sätter in batteriet igen startar klockan - från den tidpunkt som visarna angav när batteriet togs ur.
Många bibeltolkare menar, att Guds profetiska klocka stannade i och med Jesu frälsargärning i död, uppståndelse och himmelsfärd. Man menar då att det frälsningshistoriska skeendet - Guds handlande med nationen Israel bland övriga folk - temporärt tog en paus.

Jag ansluter mig till den synen utifrån bibelord som t.ex. Ef 3:1-3, den under tidigare släktled fördolda hemligheten att hedningarna genom evangeliet är medarvingar och har del i löftet. Denna hemliga plan var dold från världens början och framgår alltså inte av ett rakt-av-läsande av de gammaltestamentliga böckerna (att t.ex. Jona gick till hednastaden Nineve är ett tecken på detta, men avslöjar inte hemligheten i all dess djup och vidd).

Guds frälsningshistoriska paus med Israel innebär en enorm andlig aktivitet i och genom församlingen, Kristi kropp. Dess tid har nu varat i 2000 år.
För långt för att vara en paus? Det är i detta sammanhang aposteln Petrus påminner om att för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag (2 Petr 3:8).
Nu menar jag att en läsning av GT primärt måste ske rakt-av. Vi har visserligen i kraft av Nya testamentet all rätt att överallt se Kristus/Messias förebildad.
Däremot har vi ingen rätt att av-historifiera Gamla testamentet, och bara betrakta bilderna som ur ett filosofiskt perspektiv.
Då sågar vi av grenen som är vi själva (den på det äkta olivträdet inympade grenen, Rom 11:17-24), därigenom att vi upplöser den bibliska förutsättningen för Sonens människoblivande i historien, dvs inkarnationen, och därmed vår egen frälsnings möjlighet.

Situationen kompliceras emellertid av att Israel i djupaste mening - genom förebildernas andliga Kristussubstans - även det föregripande, vann seger genom Kristi seger på korset.
Abraham tog genom tron ut segern i förstott!
Därför står Guds fortsatta frälsningshistoriska handlande mot Israel efter pausvilan, dvs i en framtid som på ett begynnande sätt kanske redan börjat inbryta, i ännu mer uppenbart samband med den världshistoriskt unika försoning som fullbordades på ett kors utanför Jerusalems stadsmur c:a år 33.

När vi alltså skall läsa profeterna rakt-av efter den hemlighetsfulla pausen, finner vi att även Israel på ett mer direkt sätt är påverkat av denna försoning:

Men över Davids hus och över Jerusalems invånare
skall jag utgjuta en nådens och bönens ande,
så att de ser upp till mig,
och ser vem de har genomborrat.


De skall även reagera på denna nya insikt:

Och de skall hålla dödsklagan efter honom,
som man håller dödsklagan efter ende sonen.


De skall även komma att stå i en levande relation till vad de förstått:

På den tiden skall Davids hus och Jerusalems invånare
få en öppen brunn till att renas sig från sin synd och otrohet

(Sak 12:10,11; 13:1).

GT-navigering