Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


Höga Visan: Lovad vare kärleken!

Aposteln Paulus jämför i Efesierbrevet relationen man/kvinna med relationen Kristus/församlingen. Och varför? Ingenstans i Nya Testamentet finns citat eller allusioner till bibelboken Höga Visan. Egentligen vänder Paulus på bilden. Han säger: relationen man/kvinna bör karakteriseras av förhållandet Kristus/församlingen. Det visar sig, att den goda gemenskapen och det goda samlivet man/hustru är lika mycket en Guds nåds gåva som frälsningen, och därför gärna kan jämföras med denna.

I den hebreiska Bibeln (se Luk 24:27,44) ingår H.V. i kanons tredje del 'Skrifterna', avdelningen 'Festrullarna' (hebr. megilloth. Dess plats i det judiska kalendern, motsvarande 'kyrkoårets texter', är påsken. Påsken firas inom judendomen till minne av uttåget ur Egypten. Denna händelse var också det stora samtalsämnet på förklaringsberget då Jesus samtalade med Moses (och Elia) om sitt "uttåg ur världen" (grek.exodus; Bibel 2000 har en bättre översättning än Folkbibeln som följer SvKB 1917 här och har 'bortgång'). Kanske byggde samtalet på 5 Mos 7:8: "... därför att Herren älskade er ... förde Herren er ut ... ur Faraos hand." Johannes, som var med vid detta tillfälle, skriver: "Ty så älskade Gud världen ..," 3:16.
SLUTSATS: kärleken mellan man och hustru behöver hämta näring ur försoningens aktiva kärlekshandling, snarare än tas för något givet i skapelsen. (Det är bakgrunden till t.ex. Paulus´svar på frågor om äktenskapet i 1 Kor 7.)

Varför spricker då äktenskap även i den kristna församlingen? Kanske av brist på goda inspirationskällor, positiva förebilder. "Kärlek" är idag ett besudlat ord, minst sagt. Porrsajter och veckopress ockuperar ordet och överöser det med spyor av perversitet och otrohet. Höga Visan skiljer sig från era alster som en klar fjällbäck skiljer sig från en stinkande kloak! Så, släng er i väggen, pornografiker och otrohetspropagandister! Kärleken beskrivs emellertid inte genom att förfalla till asketism och gnostisk anti-kroppslighet -- tvärtom!

Nu är kärleken mellan man och kvinna något privat: "En tillsluten lustgård är min syster, min brud, en tillsluten brunn, en förseglad källa," 4:12, och något förtroligt: "Min vän är min, och jag är hans, där han för sin hjord i bet bland liljor," 2:16. Språket och sensensuella symboliken utgår från denna intima förtrolighet, men vidgar sig inne i äktenskapets värld till den härligaste lustgård med dofter, form och färg, till smaker och äventyr, till glädje i varandra och till hänförelse och lycka. Fantasin har sitt fäste i en positivt gudomlig syn på människans kropp: den är skapad skön!
Varför inte nu läsa ett valfritt kapitel ur Höga Visan?!
Mannen och kvinnan talar bägge (de hebreiska verbformerna visar detta; ändelserna är olika mellan maskulinum och femininum även i andra personens tilltal) och det är kvinnan som säger: "Kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig som dödsrikets, dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den," 8:6.

GT-navigering