Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


Sefanja: att inte synas

Varför är just Sefanja den siste i raden av 'de mindre profeterna' som verkade före exilen? Han är nummer nio av tolv: antagligen för att han är den siste bland dessa, kronologiskt sett (Haggai, Sakarja och Malaki tjänade Gud efter återkomsten från Babylon).
Sefanja verkade i Josias tid, 1:1, dvs någon gång under tiden 640 - 609 f.Kr. Profetens namn, Sefanja, betyder på hebreiska 'dold av Herren'. Vi har anledning tro, att han 'fick hålla inne med' sitt budskap under en del år. Bakgrunden var denna:
Kung Manasse hade varit samregent med sin far Hiskia sedan 697 f.Kr. i Sydriket Juda. När fadern dör och han blir ensam kung år 686, berättar den judiska traditionen att Manasse genast låter avrätta profeten Jesaja. Han kom att regera längre än någon annan, 55 långa år, och hans tid räknas som den värsta i Sydriket. Enligt 2 Kung 21 var han avgudadryrkare, astrolog och spiritist -- alltså en av Juda kungar! Han praktiserade svart magi och offrade sin egen son i eld. Han förföljde och mördade oskyldiga människor. Manasses son Amon var inte bättre, och avrättades efter två år i en sammansvärjning bland sina egna tjänare. Det var alltså en tid i vilken 'hälsan tiger still'. Det var inte en tid för yviga proklamationer. Vi kan jämföra med de olika villkoren för troende i väst och öst innan Muren föll.
Sefanja verkade i Josias tid, den därefter följande kungens. Under Manasses tid var han dold. Att var dold är detsamma som att inte höras och synas. Det kan vara en påfrestning för en människa som fått ett offentligt uppdrag - att vara Herrens profet. Men nu var profetens namn Sefan - ja, 'dold - av Herren': i vår massmediedefinierade värld kan frestelsen ligga nära för Herrens tjänare och tjänarinnor att misströsta därför att man inte hörs eller syns där. Men Gud är inte beroende av massmedier för att få reda på det andliga läget, och Han vet var Han har de sina. Han kommer heller inte vara beroende av mediestatistik när han en dag skall bedöma en människas liv.
'Dold av Herren' betyder inte detsamma som overksam. Det fascinerande med Sefanjas tre kapitel korta profetia är egentligen inte vad som blivit offentligt utan den historiska utveckling vi finner från 2 Kung 21 (Manasses och Amons tid, 686-640) till 2 Kung 22,23, i vilken kung Josias reformation skildras.
I beskrivningen av den situation som framkallar Herrens stora vredesdag, Sefanja kap 1, finner vi de omständigheter kung Josia ärvde och som han gjorde upp med i sin reformation. I Sefanja kap 3 läser vi om den framtida återupprättelse som denna reformation förebådar. Mellan dessa tider hände det alltså ting i det fördolda, i den andliga världen.
- Du troende! Var Herren trogen i det fördolda. Ditt liv är betydelsefullt. Om du inte förtröttas skall Guds rike få se resultat av din vision och möda. 1 Kor 12:12-31 och 15:58.
Och njut av orden:
Herren, din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar.
Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek,
han fröjdas över dig med jubel.
3:17.

GT-navigering