Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

GT-navigering


Ordspråksboken - en underskattad bibelbok

En varning: underskatta inte denna Bibelbok!
"Ordspråk" - när någon gjort något tokigt säger man att han "blivit ett ordspråk." Kanske tänker du på 'ordspråk' som på den vishet som förmedlats av något bygdeoriginal eller någon gamla tiders byfåne i stil med: "om nån drattar i ån blir han fuktig," eller varför inte det moderna samhällets: "det är bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk." (Något mer du inte redan visste?)
En del män skämtar om denna bibelbok, och 11:22 ("Som en guldring i trynet på en gris är skönhet hos en kvinna utan vett" Bibel2000) brukar vara en favorit, men man demonstrerar bara sin egen aningslöshet: i god tolkningstradition finns t.o.m. ett latinsk term för vad som här avses: tertium non datur 'det tredje gives icke', dvs poängen, som är att man inte bör gå efter det yttre endast när man söker hustru. Så, versen är djupast sett inte om kvinnors utseende utan om mäns tankar och (grunda) värderingar. Lägg alltså undan låga och underskattande tankar om Ordspråksboken!
Kom inför denna bok som du kommer inför en helig Guds uppriktiga mening med mänskligt liv.

På vilket sätt skiljer sig då Ordspråksboken från 'denna världens visdom'?
För det första genom den förutsättning den är skriven utifrån: att det finns en andlig dimension i relationen människor emellan. Somliga förbiser detta och går enbart efter vad ögonen ser och vad öronen hör. Andra slår över till den andra ytterligheten: med ett mystiskt hemlighetsfullt flin på läpparna bemöter man andra människor "andligt". Ordspråksboken undervisar om vägen till vishet och om en vandring i vishet, mellan dessa två diken av ytterligheter. "Var mans vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andrarna" 16:2.

För det andra skiljer sig orsspråksboken från annan vishet genom det sätt varpå den undervisar om vishet. Världens 'smartness' handlar om att få valkar på armbågarna. Visheten ovanifrån är ren (Jak 3:13-18) och hänger samman med att frukta Gud: "Att frukta Herren är början till kunskap," 1:7. Att bli vis är att praktiskt kunna klara av och ge något i sociala relationer, men på ett primärt gudstillvänt sätt, så som Jesus levde. Läser du Ordspråksboken kommer den att förvandla dig i kraft av Inkarnationen, att Ordet blev människa, eftersom Guds ord är levande och verksamt. "Hos mig finns råd och sann insikt. Jag är förstånd, och hos mig finns makt," 8:14. Det är Kristi liv och sinnelag som tar gestalt i dig!

För det tredje gäller för Ordspråksboken det som gäller för hela Skriften (GT) i övrigt: man blir rättfärdiggjord av nåd genom tro. Det kan ligga nära til hands att med en så praktiskt bok som denna koppla den samman med prestationer, men Guds vishet har det ställföreträdande offret, nåden och tron som förutsättning (även om detta inte är ett uttryckligt tema; uppståndelselivet i Kristus förutsätts och ordspråken är instruktioner för detta). Endast med denna bakgrund blir ordspråken förståeliga och rimliga (man måste tolka dem utifrån deras avsiktsbas).

Ordspråksboken handlar inte så mycket om att göra som att ta emot, att låta Guds frälsningsgärning bilda mönster för livsvandringen. "En väns kärlek består alltid, en broder föds för att hjälpa i nöd."

GT-navigering