Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

Startsidan

Evangelium innan Jesus
(vandring genom Gamla testamentets böcker)

'LAGEN' (Uppenbarelsen /Undervisningen /Vägledningen)

1Mos 1-11 Livet kommer från Gud!

1Mos 12-50 Tro i patriarkernas tid

2 Mos 1-19 Ut ur Egypten, upp på Berget

2 Mos 20-23 Hur lyder första budet?

2 Mos 24-40 Försoningsförebilder

3 Mos 1-16 Tredje Mosebok mest studerad!

3 Mos 17-27 Livet i förbundet

4 Mos 1-14 Löfteslandet eller öknen?

4 Mos 15-36 I prövningens öken

5 Mos En historisk framtidsförmaning

'PROFETERNA A' (De förra profeterna = historiska böcker)

Josua - Intag Landet!

Domarboken - Segerns karaktär

1 Sam 1-8 Historien profeterar!

1 Sam 8-15 Kung Sauls avfall

1 Sam 16 - 2 Sam 1 David - Guds hjärtekung

2 Sam 2-7 Kung David regerar!

2 Sam 8-24 David - guldålder och familjestrider

1 Kung 1-11 Salomo: vishet och avfall

1 Kung 12-2 Kung 17 Nordrikets färd mot förskingringen

2 Kung 18-25 Sydrikets sega kollaps

'PROFETERNA B' (De senare profeterna = skriftprofeternas böcker)
De tre stora + Tolvprofetboken:

Jesaja - dom och frälsning

Jeremia - 'förrädaren'

Hesekiel - prästprofet i exil

Hosea - bedragen kärlek

Joel - arvet från Elia

Amos - en doldis från landet

Obadja och Jona - tjuvnyp och tjurskallighet

Mika - småfolkets väg

Nahum och Habackuk - domen som tröst

Sefanja - att inte synas

Haggai, Sakarja, I - här byggs ett Herrens tempel

Haggai, Sakarja, II - Guds hemlighetsfulla paus

Malaki - vem var Malaki?

'SKRIFTERNA'

Psaltaren - lovsångsboken

Job och lidandets harmoni

Ordspråksboken - en underskattad bibelbok


 

Ruth - hängiven kärlek

Höga Visan: Lovad vare kärleken!

Predikaren - sista skyddsnätet under solen

Klagovisorna: jämmer utan elände

Ester - modet att rädda ett folk


 

Daniel - Guds är makten!

Esra/Nehemja I - återupprättelsens tider

Esra/Nehemja II - återupprättelsens tider

1 Krön 1-9: Gud har inte glömt oss

1 Krön 10-29: Messiastrons rot

2 Krön 1-9: Messiansk gudstjänst

2 Krön 10-36: Om ditt folk ...


 

[Artiklarna publicerades ursprungligen åren 1986-87 var 14.e dag som en krönika i dåvarande Pingströrelsens veckotidning Evangelii Härold. Några artiklar återfanns även i början av 1990-talet i magasinet Shalom över Israel. De har varsamt reviderats.]


 

Startsidan