Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

Bibelöversättningsartiklar


Den brinnande tungan

Tungan är en eld Jak 3:6 (1917, NT81=Bibel2000)
Hur översätter man detta uttryck utan att läsaren missförstår betydelsen?
(Den grekiska grundtexten lyder exakt likadant.) Tar man det helt bokstavligt står det ju att tungan brinner! Skall man nu uppbjuda all sin föreställningsförmåga och försöka se eld i människors munnar, eller får man bara suckande resignera och säga att Bibeln innehåller många konstigheter från en annan tid och kultur?

Begreppet metafor kan hjälpa översättaren såväl att analysera betydelsen som att välja det rätta uttryckssättet i mottagarspråket.
Vad är då en metafor? En metafor kan beskrivas som en outtalad jämförelse mellan två ting som annars är orelaterade, men där det i ett visst avseende finns en likhet.
Om läsarna har svårigheter att förstå (och det tar man helt sonika reda på genom att låta stora grupper läsa texten och förklara hur de förstår uttrycket) får man utvidga delar av jämförelsen för att se hur mycket som måste utsägas för att läsarna skall förstå vad det hela går ut på. (Ju mindre man behöver fylla i dess bättre, eftersom en metafors styrka ligger just i det outtalade, och den försvagas ju mer som förklaras -- vi tänker oss här att läsarna förbiser de ledtrådar sammanhanget ger, för sådant händer ju: att läsa ett uttryck lösryckt och ändå tolka det.)
En första utvidgning kan vara att göra själva jämförelsemomentet explicit:
Tungan är såsom en eld
Ett andra sätt kan vara att utsäga jämförelsepunkten (man får då se upp så att de tillfogade orden passar in med bilden):
Vad vi säger ödelägger förhållanden, precis som eld ödelägger saker
Ett tredje sätt kan behöva tillgripas, där jämförelsen helt utelämnas, om t.ex. metaforen redan finns i mottagarspråket, men med en annan innebörd, eller om bildspråket gäller okända ting för kulturen i fråga, eller om likhetspunkten inte naturligt uppfattas i mottagarspråket ('eld' kan t.ex. betraktas i huvudsakligen värmande eller upplysande kategorier):
Det vi säger ödelägger förhållanden
Det finns emellertid också fall då den metaforiska bilden måste bevaras, t.ex. om bilden har symbolisk betydelse (offerlammet i Joh 1:29) eller om bilden utvidgas (bygga på grunden där byggnadsmaterialet prövas av eld, 1 Kor 3:12).
Sammanhanget nämndes i förbigående ovan. Folkbibeln använder sig av detta genom att foga in ordet 'sådan':
(...Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog.) En sådan eld är tungan, ...
Det är en lyckad koppling, och förhindrar lösryckthetens urspårning.

Metaforernas väg är nämligen smal, men spännande; helt andra landskap öppnar sig än på de byråkratiska betongmotorvägarnas ändlösa raksträckor. (Men få är de som i konversationen vågar sig ut på dem.)

Bibelöversättningsartiklar