Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

Bibelöversättningsartiklar


Var Jesus ironisk?

Ironi är ett litterärt stilmedel.
Det har ett vidare bruk i Bibeln än vad som kanske förväntas, särskilt hos profeterna. 'Var inte ironisk!' brukar vi säga om vad som mer rättvisande borde benämnas sarkasm (men som ofta dessutom uppfattas som cynism. Härigenom har ordet fått en oförtjänt dålig klang. Vi har däremot uttrycket 'mild ironi' som kanske betyder 'snäll, pedagogisk' ironi.

Ironi kan också vara uttryck för sarkasm eller bitterhet eller önskan att skada, som hos Pilatus: "Här ser ni er kung" Joh 19:14.
Ironi kan användas hånfullt eller förlöjligande: "Han som är Messias, Israels kung, nu får han stiga ned från korset, så att vi kan se det och tro på honom" Mark 15:32.
Det kan användas för att peka ut dårskap hos den som man talar till. Paulus använder ironi på detta sätt: "Ni är förstås redan mätta, redan rika, ni har förstås blivit kungar oss förutan?" 1 Kor 4:8 (NT81=Bibel2000)
Vad är då ironi? Ironi är ett uttryck som implicerar (i sig innebär) motsatsen till dess ordagranna betydelse.

När Elia driver med Baalsprofeterna, "Ropa högre ... han kanske tänker på annat, eller har gått på toaletten ... eller sover -- men då skall han väl vakna (som ni skriker)..." 1 Kung 18:27, så är Elias poäng just motsatsen till vad han säger, dvs: att inte ens sådana orsaker kan förklara varför Baal inte svarar, ty Baal finns överhuvudtaget inte, och detta skall nu i eld bevisas. (Ironin hos Elia är ingen flykt från verkligheten i svaghet, som den ibland kan framstå i dess moderna användning.)

Om mottagarspråkets kultur är mycket lik de bibliska kulturernas, kan översättaren ha gott hopp om att ironin går fram, dvs att läsaren uppfattar att motsatsen avses, som i översättningen av Elias kamp på Karmel-berget. Är översättaren osäker på detta kanske han/hon fogar in ett ledord som i citatet från 1 Kor 4:8 av Paulus ovan: 'förstås' som förekommer två gånger där, finns inte i grekiska grundtexten. Ironin blir omedelbarare och tyngre och verkningsfullare utan 'förstås': ni är redan mätta, redan rika, ni har blivit kungar oss förutan; men risken att uttrycken tolkas som en positiv beskrivning blir förstås (!) större.

Den traditionella tolkningen av liknelsen om den ohederlige förvaltaren i Luk 16 har som poäng förvaltarens klokhet (utifrån dennes förutsättningar). Sammanhanget rymmer många hårda exegetiska nötter att knäcka, t.ex. om prissänkningen egentligen var orättmätig ränta, och vem den i så fall tillhörde, samt om det är 'herren' eller 'Herren' som berömmer handlandet.
Berättelsens benägenhet att vulgariseras till att tolkas som att vi av Jesus uppmanas att använda 'smarta' (= ohederliga) affärsmetoder i Guds verk och att 'ändamålet helgar medlen' (= jesuiternas gamla paroll för att legitimera tortyr) har emellertid drivit fram en ironisk tolkning, som med ledord för att säkerställa ironin, skulle lyda (v.9): Ja, jag säger er: försök ni att använda den ohederlige mammon och se om ni så kan skaffa er 'vänner' som tar emot er i 'evighetens hyddor' när Mammon lämnar er i sticket.

Bibelöversättningsartiklar