Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

Bibelöversättningsartiklar


'Vilera' på gröna ängar?

I teorin är den mening som finns i bibeltexten är överförbar till vilket annat språk som helst. Gäller det svenska språket skall resultatet kännas naturligt för oss med svenska som modersmål. Stilen skall stämma med bibeltextens genre (texttyp). Betydelsen skall vara exakt samma, naturligtvis. Men är detta alltid möjligt?
Det finns grammatiska egenheter i såväl hebreiska som grekiska; så döm själv!:

Vi känner alla till det älskade uttrycket i Psalm 23:2: han låter mig vila på gröna ängar. Hela satsen 'han låter mig vila' är ett enda ord i heberiskan; 'mig' är bara en vanlig ändelse (suffix) och 'han' framgår av verbformens böjning. Vi koncentrerar oss nu på frasen 'låter vila', som också skulle kunna översättas 'få att vila'.
I det första fallet får man på svenska intrycket av tillåtelse, närmast något legalt: tillstånd av Gud att vila (och troligen har fler än en predikan tagit upp den tråden). Vi behöver emellertid bara gå till den vanliga engelska översättningen NIV för att finna: He makes me lie down in green pastures; 'få att ligga ned' alltså. (Här kanske fantasin kan få till det som att Herren med sin käpp eller stav slår undan benen på oss för vårt eget bästa när vi glömt att ta pauser och är för stressade? Förekommer inte i en predikan på svenska kanske, men på engelska?)

Men vad betyder det då EGENTLIGEN?
Den österrikiske filosofen Wittgenstein, verksam i Cambridge i England, karakteriserade språket i sin senare teori, framställd i Philosophical Investigations, som ett spel, där det gäller att känna till reglerna. Här överför jag dessa regler till att gälla ett språks grammatik. Men tillbaka till spelets regler för ett ögonblick: den som själv spelat fotboll, eller ishockey eller basketboll får ut mycket mer av att titta på en match. Men förstår och kan uppskatta finesserna för man vet grundreglerna som spelarna improviserar inom.
Verbformen är kausativ. Ordet hänger samman med engelskans cause 'orsak'. Fenomenet kallas 'stamform'. Den bästa jämförelsen på svenska kanske är betydelseskiftningar i ord som 'dricka', 'drunkna', 'dränka', 'dryck'. Varför finns det nu ingen verbform på svenska som heter "vilerar"; alltså Psalm 23 vers 2a:

Herren vilerar mig på gröna ängar?

Åtminstone alla pastorer som en gång läst hebreiska och en gång 'spelat spelet', dvs sysslat med hebreisk grammatik, borde nu få ilningar av vällust som när en fotbollsspelare 'gör en tunnel' eller 'slår en öppnande djupledspassning' eller 'klipper till direkt på volley'.
Förresten, sånt här är hebreiska Bibeln full av.

Bibelöversättningsartiklar