Leka med
uppdraget

/hemsida
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo-Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

STARTSIDAN
Översikt av menyerna


Och vad innebar livet - hittills? (Min berättelse/Andras liv)

Rubriken syftar på texten vid bilden ovan av mig som 3-årig i kortbyxor och med prydlig fluga (så såg barn ut i början av 50-talet). Några år senare fick jag börja söndagsskolan. Det var en stor och omvälvande upplevelse att få höra om Gud och Jesus av glada människor som hade något attraktivt och oförklarbart extra över sina liv, men jag slutade självmant, duktig och diplomatisk, för att inte min pappa skulle skälla ut de snälla fröknarna, som sagt att "om man syndar får man svarta prickar på hjärtat."
Men storyn varken börjar eller slutar där. Hur kommer det sig till exempel att man börjar intressera sig för sin egen barndom? Läs vidare...

Och samtidigt: vad innebär livet för andra? Du hittar i högerspalten i denna meny även olika länkar med berättelser som engagerar mig.

Alla läser bokstavligt, alla tolkar (Hermeneutik, Exegetik)

När någon läser en text, som t.ex. Bibeln, så läser han/hon först bokstavligt - naturligtvis!, för hur skulle någon annars kunna se vad som står?
Men samtidigt tolkar alla - och vad innebär det? Det har att göra med den förförståelse man har, alltså vilka erfarenheter, kunskaper, tyckanden och förhållningssätt som ingår i ens personlighet: alla läser med nödvändighet från en viss synvinkel, även du.
Alla tolkningar är möjliga - men inte alla tolkningar är rimliga: Välkommen in i 'hermeneutikens' underbara värld!

Omöjligt men nödvändigt (Bibelöversättning)

Alla kan inte läsa bokstavligt. Inte? Nej, inte Bibeln i varje fall. Den är skriven på hebreiska och arameiska (Gamla Testamentet) och grekiska (Nya testamentet), och de språken kan bara få. De flesta är alltså hänvisade till översättningar. Men alla översättningar är inte lika, inte ens på samma språk. Vad skall man då tro?
Tag gärna del av några beskrivningar hur bibelöversättning (och för den delen, översättning i allmänhet) går till, i en ärlig belysning av oväntade problem och svårigheter, men också av möjligheter till en fördjupad och bättre förståelse av det som är skrivet.

Evangelium innan Jesus (Vandring genom Gamla testamentets böcker)

'Evangelium innan Jesus' handlar om hur man kunde leva i gemenskap med Gud innan Gud själv blev människa i Jesus, alltså under den tid som Gamla testamentet i Bibeln handlar om. - Vad hade människorna då för förutsättningar att kunna tro på Gud och leva i gemenskap med Honom?
Jag skriver utifrån förutsättningen att det Bibeln beskriver verkligen har hänt, och utifrån ett perspektiv som gör att den kan ha något att säga till oss och i vår situation idag.
Här kan du välja vilken bibelbok du vill läsa om.

Bloggen

Här skriver jag bibelförankrade tankar över företeelser i en tid som är ur led, inte minst i kristna sammanhang. Direktlänk till Bloggen.

Verksamhet

Jag ägnar mig främst åt forskning och författarskap, men i mån av tid är jag även tillgänglig för att undervisa, föreläsa och predika. Läs mer om Uppdrag.