Monthly Archives: December 2023

Israel och västerländsk civilisation

Vad handlar kriget mot Hamas i Gaza om?

Det handlar om den västerländska civilisationens värden: respekten för mänskligt liv, yttrande- och religionsfrihet, fria val, en rättssamhälle baserat på oryggliga normer, lika för alla.
För allt detta kämpar nu Israel ett ställföreträdande krig för oss alla, för hela världen.
Det är vad det hela handlar om. Det är slutsammanräkningen. Det är karaktären av vad som pågår.

Hamas drivs av en religiös ideologi, islam, som motiverar dem och ger dem rätt att mörda judar. Men alla muslimer är väl inte sådana? Förvisso. Men var finns protesterna mot Hamas från “de moderata leden”? När hörde vi islamska ledare ta avstånd från mord, lemlästning, våldtäkter, psykologiska övergrepp mot barn, berövandet av äldres mediciner – mot människor för att de är judar ? När hörde vi dem fördöma vad som skedde 7 oktober i södra Israel? Vi hörde det inte, för det hörs inte, och det hörs inte, därför att det inte sägs.
HALLÅ! Vad är detta? Varför avkrävs inte muslimer lojalitet mot de värden som bygger vårt samhälle – som i Frankrike, där man måst avsvärja sig våldsbejakande islamism?
Är det någon sorts omvänd rasism mot araber, så att de inte behandlas som kapabla nog att tänka, att ta ansvar för sina liv? Att de ständigt skall ursäktas för att “de inte förstår bättre”? Vad är detta?
Handlingar säger mer än ord. Tystnad säger ibland mer än tal. Och denna tystnad är fullkomligt öronbedövande, den skriker ut: “vi vill ha en totalitär stat över hela världen, vi vill ha hat-lagar mot judar, och fritt barbari. Israels utplåning skall bana vägen för detta mål”.

Men skall inte vi kristna hålla oss över politiken, över den regionala konflikten i Mellanöstern? Jag tror svaret på den frågan måste bli NEJ.
Jesus kom inte för att upplösa Lagen och alla etiska och moraliska konstanter, utan för att uppfylla dem, så att de troende kan gestalta kärlek till Gud och medmänniskor. En sådan kärlek går aldrig emot Guds bud.
Det går inte att stå neutral (den svenska nationalsynden visavi ondskan). Det går inte att hävda att allt är relativt (denna fruktansvärda lögn som så infiltrerat vårt filosofiska tänkande). Det går inte att tiga och hoppas på det bästa. Ordlösa böner duger inte.
Bekännelse måste till. Om inte kristna bekänner sig till sanning, och ett samhälle byggt på lagar med rot och grund i Tio Guds Bud, och vad som innan dess gavs till hela mänskligheten i form av regler till Noa efter floden, då krackelerar hela den västerländska civilisationen. Den är i första hand byggd på vad vi kristna ärvt från Gamla testamentet via det judiska folket, och som vi kan kalla judisk-kristet, men där vårt kristna bidrag är det ringare.
Detta arv måste gestaltas i samhällsbyggen, annars råder anarki.
Nu konkretiseras och kokar allt detta ned till detta: stöd för Israel.

Det är tid att stödja Israel i dess ställföreträdande strid för västerländsk civilisation. Det var fegt och opportutionistiskt av Sverige (Erdogan kommer alltid att hitta skäl att inte släppa in oss i NATO) att rösta för ett villkorslöst eld-upphör i Gaza, utan att samtidigt kräva, villkora, att alla oskyldiga israeler omedelbart släpps. En skam! Vi fortsätter att dra skuld över oss.
Det finns ingenting som skulle kunna göra det palestinska folket mer lyckligt än om det befriades från Hamas och den islamistiska indoktrineringen, så detta är inte skrivet mot araberna i området utan för dem också.

Se hur de olika stridande agerar! Det är krig, något ont, men israels armé står mitt i allt detta för mer civilisation och mänskliga värden än något västerländskt land skulle uppbåda i motsvarande situation. Vilket annat land skulle vidta sådana mått och steg som Israel för att skona civilbefolkningen, den stackars hjärntvättade befolkning Hamas så grymt utnyttjar?

Låt oss be för FRED, en rättvis fred med mänskliga värden!