Monthly Archives: March 2016

Efter Påsk, innan Pingst

Vad talade egentligen Jesus med sina lärjungar om den där tiden efter Uppståndelsen och före Himmelsfärden?
Det måste ha varit en förunderlig tid, efter korsfästelsen.
Jag tror inget var sig likt. Tror du?
Lärjungarna måste ha sett på Jesus på ett helt nytt sätt. Skulle inte du?
Allt han gjort, allt han sagt – till och med det där underliga om att han skulle gå till Jerusalem för att dö måste ha kommit i ett helt nytt läge.

Och det var förstås ett helt nytt läge. Men jag kan tänka mig att lärjundarna famlade efter kategorier att tolka det hela i. Om nu ‘tolka’ är rätt ord, för här var Han ju mitt ibland dem, med sårmärken på handlovar och vrister och mage. Han åt och drack. Men det var Han.

Lukas berättar att Han under dessa fyrtio dagar talade med dem om ‘Guds rike’ (Apg 1:3). Talet om ‘Guds rike’ var tydligen så framträdande att detta också var i lärjungarnas sinnen strax innan Himmelsfärden: “Herre, är nu tiden inne för dig att återupprätta riket för Israel?” (Apg 1:6).
Detta säger oss åtminstone två ting: Jesus ägnade inte de fyrtio dagarna åt att totalt meja ned alla tankar om ett återupprättat rike för Israel. Ha borde ha kunnat det om han velat. Men nu gjorde han inte det. Samtiigt måste han ha talat om riket på ett annat sätt också, ett sätt som gjorde det meningsfullt för Honom att säga rill lärjungarna att de skulle bli hans “vittnen” (Apg 1:8).

Vi lever nu efter Påsk, efter Fastan som föregick den.
Vad händer nu? Har ‘luften gått ur’ efter att vi rituellt svarat prästen/pastorn “Ja, Han är sannerligen uppstånden,” på Påskdagsmorgonen?
Vad finns det kvar att leva i efter Skärtorsdagens händelser, och Långfredagens, och Lördagens och Påskdagens?

Jesus talade med sina lärjungar om Guds rike.
Det var också det Han nämnde först när Han skulle lära dem bedja: “Tillkomme Ditt Rike.”

Riket skall alltså kommma i betydelsen av att Israel skall bli återupprättat.
Men under tiden till detta sker skall vi vara ‘Hans vittnen.”
Guds Rike – Hans herravälde, Hans regering, Hans vilja som sker – kan också etableras i oss och bland oss när vi betänker Vem Jesus är och vad Han gjort.

Det fanns en förståelse av betydelsen av Jesus korsdöd och uppståndelse hos lärjungarna som gjorde att de kunde förkunna Evangeliet när Anden kom på Pingstdagen.

Efter Påsk: tid att reflektera över Guds rike alltså.

Hur blir Evangeliet relevant?

Nej, det är inte frågan om hur vi skall göra Evangeliet mer tillvänt till dem som lyssnar, till samhällsutvecklingen eller hur det skall paketeras i dagens mediasituation, utan åt andra hållet: för dem som förkunnar.
För om det är så, att buskapet om Jesus’ död och uppständelse (1 Kor 15:1-5) inte predikas annat än som ett sekundärt bakgrundsbudskap till andra ämnen, då måste det ju vara så att Evangeliet inte är relevant för predikanten.

Och vad kan detta i så fall bero på?
Svaret är inte alls svårt.
Då måste det naturligtvis vara så, att Evangeliet inte är relevant för predikantens gudsbild: bilden av en Helig och Kärleksfull Gud finns inte där i hans medvetande, eller har bleknat som ett gammalt fotografi där man knappast kan urskilja anletsdragen: “skulle det där verkligen föreställa farbror Otto?”

Sorgligt.

Varför bedja?

När du känner ett behov av att bedja,
eller tänker att du borde göra det,
eller bara det att du engagerar dig i något gott syfte som du tycker är större än vad du klarar av och oroar dig för hur det skall gå –
då är det Guds Ande som kallar dig att bedja,
därför att Gud har bönesvar och hjälp i beredskap för dig,
och som Han vill få välsigna dig och ditt verk med.

Bön är ett gensvar på Guds längtan och väntan.

Tron tackar

Detta med tacksamhet har missbrukats i kristna sammanhang.
Det har brukats som en sorts formel för att få Gud att göra något för oss: man skall ‘claima’ (göra anspråk på), och sedan när man dessutom börjar tacka för det, ja, då är Gud mer eller mindre tvingad att göra som man säger, på grund av sina löften.
Absurt? Ja.

Finns det då ingen sund plats för tacksamhet?
Jo, absolut.
Men den tacksamheten handlar inte om mig, och vad jag i mitt själviska ha-begär kan ‘få ut av’ mitt umgänge med Gud, utan är en begrundan, och beundran, av Gud själv, och vad Han i sin stora kärlek gjorde i Kristus.

Tycker du det börjar låta irrelevant och alltför teologiskt-teoretiskt?
Du behöver omvända dig, göra sinnesändring, det är hela saken.
Gud är inte till för dig, du är till för Honom.
Vi har ofta fått det snett (och det är en del av syndens konsekvenser).

Men hur skall det då gå med och för Guds verk (om inte Gud svarar på mina böner och gör som jag säger så att jag kan tacka honom)? Ja, detta är problemet, att man kan tänka så.

Tacksamhet är trons första och sunda och sanna reaktion.
Tron är helt enkelt Nöjd med Evangeliet.

Grundtexten

Han var föraktad och övergiven av människor,
en smärtornas man och förtrogen med lidande,
lik en som man skyler ansiktet för,
så föraktad att vi räknade honom för intet.

Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.

Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade HERREN på honom.

(Jes 53:3-6, FB)