Category Archives: Utkorelsen

Utkorelsen 1

Jag har tänkt att skriva om Israel.

Men innan, måste jag ta upp vad ‘utkorelsen’ är.
Vad är alltså utkorelse?
Man kanske skulle tro att ordet som sådant är urmoda (!) och gammalt, men Bibel 2000 (=NT 81) använder det istället för det väl mer förståeliga ‘utväljandet’.
Men ‘utkora’ kanske säger något mer än ‘utvälja’ för plockar man bort ‘ut’-ledet i bägge orden blir ‘kora’ och ‘välja’ kvar.  Man kan t.ex. kora en segrare, så den sortens väljande säger mer än ett vanligt val.

OK.  Var hittar vi nu det första och mest centrala utväljande/utkorande i Bibelns Gamla testamente?
Ja, det står inte uttryckligen att det är detta det handlar om, men alla kommentatorer och uttolkare (och jag med : – ) är överens om att när Gud efter ‘Urhistorien’, 1 Mos 1-11, talar till Abram  ‘hög fader’ (som senare kom att få namnet Abraham ‘fader till många’), 1 Mos 12:1, så är det fråga om ‘utkorelse’.

Jaha, Gud talade till Abram.  Och vad skulle vara så speciellt med det?

Jo, därför att INGEN har lyckats ge någon förklaring till VARFÖR Gud utvalde just denna individ framför/i stället för alla andra till en sådan roll i frälsningshistorien.

Så ‘utkorelse’ handlar inte bara om ‘utväljande’, utan har en viktig teologisk poäng, nämligen:

Guds suveräna fria val.

Det är en nöt som man inte kan knäcka; eller en mycket hård karamell, som det tål att suga mycket länge på.  Försök inte att bita!  Dina tänder klar inte det.