Category Archives: Mission

Draghjälp fjärran ifrån

James O. Fraser

Ibland behöver man se bort från de egna omständigheterna för att få ett nytt perspektiv på dem.

Det blir ett slags “draghjälp” såväl att tro på Gud som att med tålamod överlåta sig till Honom.

Berättelsen om Kinamissonären James O. Fraser kan ge oss ett annat perspektiv på våra egna omständigheter; dess problem, förutsättningar och relativa vikt.

Yunnanprovinsen i Kina ligger långt bort, och Fraser verkade där för 100 år sedan. Man får alltså anledning att se bort såväl i tid som i rum.

Men människan James Fraser, i biografin av hans dotter, känns inte främmande, tvärtom.

Därför tror jag hans erfarenheter, och sättet de berättas på, kan vara en inspiration även för oss idag.

Här finns mer information om boken När det regnar i bergen.

När det regnar i bergen, bokframsida