Monthly Archives: August 2015

Omvändelsens sammanhang

Jag skrev en bok, som heter Förlåtelse som nödvändig frihet, med undertitel: om förlåtelse, försoning och förtroende för drabbade, förövare och dig som står bredvid.

En pastor som läst den menade att den huvudsakligen handlar om omvändelse.

Jag hade själv inte tänkt på den på det sättet, men tror han har rätt.
Ur ett perspektiv handlar boken om omvändelsens sammanhang.
Olika kategorier människor har behov av omvändelse /sinnesändring på mycket olika sätt.

Nu höll jag på att börja beskriva bokens innehåll!

Enklare är förstås om du beställer den.
Enklast gör du det hos någon av de stora nätbokhandlarna (AdLibris, Bokus, Cdon). Skriv bara in bokens titel i sökfältet.

“Omvändelsens sammanhang.”
Så att omvändelse får konkretion och blir något praktiskt.

Omvändelsens fortsättning

Kan man omvända sig en gång för alla?
Nej.

OK, man kan göra en ‘grundomvändelse’ så att man kommer till tro på Gud och blir född på nytt.
I den meningen räcker det med en gång. Är man ett Guds barn så är man.
Men pass upp: Bibeln använder sig av många bilder för vårt förhållande till Gud.
Ingen av dem är avsedd att få oss att slå oss till ro och ha Gud “som i en liten ask.”
Då är vi ute och cyklar på tunn is (dålig metafor passar till dålig tanke).

Omvändelsen (sinnesändringen) skall fortsätta i sinnets förnyelse.
Detta är ingen överkurs, ett tillval för de särskilt hängivna, utan en förutsättning för att kunna förbliva i tron.
Paulus uppmanar romarna att inte anpassa sig efter världen, utan att förvandlas till Kristuslikhet genom sinnets förnyelse (Rom 12:2).
Någon rimlig exegetisk anledning varför inte detta även skulle gälla oss?

Så: när vi omvänder oss till tro på Gud lär vi känna Honom.
Sedan gäller det att vandra med Gud; annorlunda uttryckt: att förvandlas till Hans likhet.

Här kommer Bibelns undervisning in i bilden.
Nya testamentet har t.ex. inte spolat Tio Guds Bud. Jesus var mycket tydlig med detta; Paulus likaså.
Det finns alltså etiska konstanter som är uttryck för Guds väsen; hans kärlek och helighet.
Vi kan inte säga att vi tillhör Gud och vandrar med Honom om vi inte lyder Honom och följer hans bud.

Eller?

Omvändelse som möjlighet

Är det svårt att tro?
Omöjligt skulle jag säga.

Vi kan inte producera tro i oss själva. “Kött och blod (människans naturliga varelse) kan inte ärva Guds rike, sade Jesus till Nikodemus. Människan måste bli född på nytt, “av vatten och ande.”

Är att tro då ett vågspel, ett öde, något som bara drabbar vissa, bara förbehållet några med religiös läggning, ett hopp ut i mörkret mot det okända för de modiga, ett flyktsätt för svagsinta, en andlig bingolottovinst; kort sagt något helt okontrollerbart?

Det hela handlar om vad tro är. Tro är ingen färdighet i sig. Tro relateras alltid till något, och i andlig, biblisk mening till Gud, och om Han är trovärdig, pålitbar, vilket Han är.

Det är här OMVÄNDELSE kommer in i bilden.
Vi måste alltså i grunden omvända oss från ett liv i otro (dvs från autonomi och självtillräcklighet) till tro på Någon.
Men denna omvändelse har även med våra sinnen att göra. Därför är kanske en bättre översättning av grekiskans metanoia ‘sinnesändring’, eller kanske ‘eftersinnelse’ eller ‘eftersinning’, för om man skall ‘ändra sinnet’ måste man nog tänka efter före.

Så, när vi tror på Gud tror vi på en Person, med personlighet, med egenskaper och kvalitéer, med karaktär.
Detta är uttryckt i Bibeln, som beskriver Gud och hurudan han är.
Det är har det börjar brännas.

När man närmar sig Gud kan man inte börja tro sådär hursomhelst – och få det fungera, dvs så att man får verklig kontakt med Gud, och att det inte bara handlar om någon inbillning eller självsuggestion.
Man behöver alltså ändra sig till ett annat ‘tänk’; börja acceptera vad Bibeln säger om Gud – och om oss människor.
Det där är inte särskilt lätt, i alla fall inte på djupet och i längden, men möjligt om man omvänder sig och låter Gud genom Jesus vara Herre; den som bestämmer i ens liv.

Omvändelse/sinnesändring/eftersinnande är alltså en möjlighet.
Kan man då omvända sig själv?
I det djupaste teologiska finliret: Nej, för en sådan omvändelse kan inte verkas fram utan medverkan av Den Helige Ande.
Men för alla praktiska behov är Anden utgjuten sedan Pingstdagen över ALLA människor, och därför kan man inte gömma sig undan med att man inte “känner” för det.
Det handlar mer om att bejaka det man egentligen vet mer än väl: att man behöver omvända sig till Gud.

Detta var Johannes Döparens budskap och detta var Jesus’ budskap. Det var också apostlarnas budskap.

Vill du pröva?

lägga sig i, bry sig om

Vari består människans Gudslikhet? Vi skapades ju till Hans avbild.
Jag tror förmåga till relationer är det främsta.
Gud är ju Treenig, fastän En.
Guds relation Fadern-Sonen-Anden är fullkomlig.
Vi däremot, är trots skapade till Guds avbild, skadade av synden.
Jag tror denna skada främst yttrar sig relationellt.
Det är inte något särskilt djärvt påstående: den första människan, av människa född, Kain, blev en brodermördare.

Men har inte försoningen i Jesus Kristus helat allt detta, så att syndens konsekvenser omintetgjorts?
Är inte församlingen en sådan plats där Edens paradis återupprättats, där fullkomliga relationer finns?
Nej, jag är inte ironisk, möjligen lite teoretisk…
Alla vet förstås att det inte är så.

Det är här detta med att ‘lägga sig i’ och att ‘bry sig om’ kommer in i bilden.
Egentligen är det hela väldigt enkelt: se på Paulus’ brev. I första halvan brukar han undervisa om Kristi verk och betydelse i indikativ (dvs som faktum); i andra halvan om vad detta bör innebära (imperativ) i våra liv.
Vi är alltså frälsta, ändå inte fullkomliga, men har likväl en förblivande kallelse att bli det (och ingen tror att någon av oss kommer att uppnå fullkomlighet i detta livet, i alla fall inte jag).

Kallelsen till Gudslikhet kan alltså bara förverkligas om vi lägger oss i varandras liv, om vi bryr oss om (såsom Gud gjort när han sände Jesus.)
Det innebär att förmana, uppmuntra, tillrättavisa, trösta, vägleda, bestraffa, belöna och annat sådant som inte är ett till intet förpliktigande tal om väder och vind och annat av den karaktären.

Vi är skapade till Guds avbild.
Den avbilden består främst i förmågan till relationer, dvs till gemenskap i ljuset.
Det är i följd av synden mer en kallelse än ett faktum, men i kraft av Kristi verk en sann möjlighet.
Vi bör alltså hjälpa varandra, även om det är bekvämare att låta bli, genom att lägga oss i, att bry oss.

“Ett rikt sång- och musikliv”

Vad ligger i frasen ovan?

Många församlingar berömmer sig av “ett rikt sång- och musikliv.”
Har jag något emot det?
Kanske.

Ofta blir sången och musiken uppvisningar, uppträdanden, där den mänskliga prestationen applåderas och uppskattas.
Är det något fel med det?
Det beror på.

Om det är en regelrätt konsert, så är det väl OK.
Man njuter av musiken, rytmen och melodin, för dess egen skull, och sångens poesi.
Det gör jag också.

Men när sång och musik hamnar i vägen för tillbedjan och lovsång, tacksägelse och lovprisning av Gud; alltså där vi riktar oss till Gud direkt i andra person (‘Du’), då är något fel. Då lägger sig sången och musiken som en våt filt över vår tillbedjan istället för att hjälpa den (och vad kan väl hjälpa tillbedjan bättre än musik?), då måste vi överväga vad vi sysslar med.

Det “rika sång- och musiklivet” kan skymma viktigare rikedomar.

Jag har förgått mig mot en annan

Så vad gör jag?
Glömmer det hela.
Det är väl det allra enklaste.

Och den som jag förbrutit mig emot?
Ja, den skall väl bara förlåta mig. Står inte det i Bibeln att man skall förlåta?
Förresten, står det inte också i Bibeln att ‘för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa’? Så om den bara gör det så blir väl allting bra?
Förresten var det nog inte så farligt. Lite måste folk väl tåla?
Och: jag tror inte att han är så fullkomlig själv.
Och dessutom, att hålla på att älta gamla oförrätter, vem blir glad av sådant, och vad skulle det tjäna till?
Förresten borde väl allt sådant här bli preskriberat nu, och det har ju gått så lång tid.
Förresten har jag viktigare saker att ägna mig åt. Konungens ärenden hastar!

Om inte detta verkar så övertygande, så tycker jag du skall läsa en bok om hur man förlikar sig med den man förgått sig emot.
Du hittar den på Adlibris eller på Bokus, och du får den gratis hemskickad.