Monthly Archives: August 2013

Utan Jul, ingen Påsk

Systemet med fasta texter för kyrkoåret är bra på det viset, att präster, och de pastorer som följer det,
utmanas att predika över alla evangelietexter, och inte bara över älsklingsversarna.

Men, systemet har sina brister också: det är ju till exempel inte så, att Jesus varje Advent rider in i Jerusalem på palmblad och mantlar med Hosianna-ropen skallande. Det skedde EN gång i historien.
(Och det kan sätta myror i huvudet också: för efter Advent kommer Jul – och då skall denne Jesus som i advent ridit in, nu födas som ett barn i ett stall. — Det vore ju bättre att läsa Adventstexterna före Påsk!)

Ett av de större bristerna är, att festen för Guds människoblivande, Julen, måste samsas med Tomtegubben och hans presenter. Jesusbarnet blir en bland många sådana, tror jag, i vår uppfattning.

Men det stora påskdramat, då Jesus ställföreträdande lider för våra synder, blir meningslöst om Han inte är Gud. Då blir det en vacker men tom gest; en bland många idealister.

Jesu identitet när han dör på korset är väsentlig.  Det är endast julens berättelse om jungfruns födande av en son genom den Helige Ande som ger kraft och  mening åt påskens budskap.
Det är genom Inkarnationen som soningsverket får verkan.
Utan jul, ingen påsk.

Appropå en nylig Nyhemspredikan

1 Mos 18:20: “Sedan sade HERREN: ‘Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför…'”

Men Abraham avbröt HERREN och sade: “Jag har sett manus till Första Moseboken, och jag tycker inte det är så bra, uppriktigt sagt. Jag har en bättre idé: Låt din tjänare få gå in i Sodom och välsigna staden.  Jag är ju en patriark. Du har ju sagt att alla folk skall bli välsignade i mig.”

Och HERREN Gud svarade Abraham: “Att jag inte har tänkt på det förut!”

Och Abraham sade: “Nej, men lyssna nu till mitt råd: vi skippar detta med att jag skall bedja för staden. Det verkar i alla fall inte finnas så många schyssta där, och jag tror ändå inte någon har lust att ändra sin livsstil.  Förresten är jag trött på att ha uppfattningar om allting. Dessutom är jag ju en främling här i landet, och känner mer för att smälta in och hänga med dem.”

Och HERREN funderade på saken.

Och Abraham sade: “Jo, och dessutom slipper vi ju hela det där med vändan till Egypten och uttåget därifrån.  Som du vet ställer det bara till bekymmer i självförståelsen hos folket; att ha blivit befriade från synd och så – ja, du vet manus till Nya Testamentet.  Nej, låt mig bara  gå in och välsigna, välsigna, välsigna.  Förresten är jag ju redan här i Kanaan!”

Och HERREN berömde sig tjänare över att han svarat klokt. En Gud har ju inte alltid rätt.

 

Läs Lukas 2 på sommaren!

Jesu födelseberättelse läses nästan uteslutande vid jultiden.  Det är synd, för då får den samsas med Kalle Anka, julklappar, julglögg, julgran och allt annat som tenderar att göra läsningen om Guds människoblivande till en ritual bland många andra, och ta färg av dem.

Pröva att läsa Lukas 2 nu på sommaren!  Det ger en annan upplevelse och en annan insikt. Fristående från julens skrammel och stress kan den förmedla sitt unika budskap till oss: Gud blev människa, en bland oss.
Berättelsen i Lukas är enkel.  Men allt stort är enkelt.  Och detta är större än störst.  Det förtjänar att på allt sätt nå oss.
Den förtjänar vår begrundan och beundran.

Anvisa inte Lukas evangeliums andra kapitel till julevrån av dränkande traditioner och reklam.

Läs om Jesus’ födelse på sommaren!