Svenska Nationalsynder 1: relativismen

Finns det negativa drag i en befolkning, så att man kan tala om Nationalsynd/er?  Jag tror det.

Det är inte svårt att tänka på vad Sverige under en följd av år varit känt för utomlands: ‘sin, socialism and suicide’ (sex, socialism och självmord). Det fanns tydligen någon sorts (amerikansk) statistik på det från 1960-talet.  Men jag tänker nu inte på sådant.

Det första jag vill ta upp är ‘relativismen’.
Den har haft ett fäste vid Uppsala universitet genom lärare i praktisk filosofi som Phalén, Hägerström och Hedenius och har allmänt påverkat tänkandet i betydande grad.  Den rent akademiska versionen är förstås mer sofistikerad än vad jag tänker beskriva här, och den bygger på något som vi alla kan inse det ligger en viss sanning i, nämligen att vi alla ser på verkligheten från olika perspektiv.
Men för alla praktiska syften är följande beskrivning ingen karikatyr: ‘det finns inga absoluta värden, utan allt är relativt’.  Man kan dock genast visa hur inkonsekvent det påståendet är:  ‘allt är relativt, utom just detta påstående’.  Relativismen måste alltså bruka en absolut konstant för att kunna fungera, för om relativismen även den är relativ, så upplöser den ju sig själv, eller förnekar sitt förnekande, ungefär som två negativa värden inom matematiken ger ett positivt värde; minus och minus blir plus.   Så logiskt sett är relativismen ingen höjdare.

Jag tror relativismen är negativ för samhället som sådant, men tänker här på dess effekter för kristen tro.  Hur kan den då yttra sig?:  ‘ Du kanske inte tror, men för mig är det sant att Jesus uppstått från de döda ‘.  Uttrycket verkar vid första anblick ödmjukt och klädsamt, men stämmer likväl inte med Bibelns offentliga proklamation: ‘ Kristus är uppstånden!’  Menar man inte att detta är objektivt sant, i den meningen att det skett oberoende av min tro, då har man relativiserat händelsen och tagit bort anstöten och kraften i den.
Det öppnar också porten för all annan typ av relativism i kristen tro och kristet liv och urgröper dem.  Jag tror vi har mer av detta i Sverige än i andra länder.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *