Kristendomen är inte individualistisk

Gud frälser människor en och en.

Det stora med Gudsmötet, gemenskapen med Gud, är förstås att man inte blir ensam längre.

Men så händer det oväntade: Gud frälser andra på samma sätt också, och då är vi plötsligt inte ensamma i vår gemenskap med Gud.

Samma Gudsliv, samme Ande, som finns i mig finns i andra också.  Det får konsekvenser.  Vi finner varandra, upptäcker en gemenskap oss människor emellan också.

På det sättet är kristendomen inte individualistisk.  Men den är inte kollektivistisk heller: gemenskapen vi har med varandra, den kristna gemenskapen, är inget vi kan upprätthålla om vår enskilda gemenskap med Gud skärs av eller överges.

Vi bör hjälpa varandra att tro och att vandra i det ljus det Nya Livet i gemenskap med Gud givit oss, var och en.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *