Våra avgudar

Är det så att Evangeliet vill få oss att tro på Kyrkan och att det är i dess sakrament vi har vår frälsning?

Eller är det så, att Evangeliet vill ge oss Upplevelser – av ‘frälsning, dop, och andedop’ – och att det är i tron på dessa upplevelser vi har vår frälsning?

Människohjärtat är fullt av bedrägeri, säger Bibeln (Jer 17:9).

Men om vi varken har sakrament eller upplevelser att komma med inför Gud, vad har vi då?  Precis.

Gud delar inte sin ära med någon. Frälsningen är av nåd, genom tro på Jesus.
Svårt.