Behövs den Helige Ande?

Den Helige Ande.  Osynlig som vinden. “Du hör dess sus.”

Lätt att teoretisera bort.  Till vad nytta?

Kan man tro på Jesus utan den Helige Andes hjälp? Bibeln är rätt klar med, att ingen kan inse att Jesus är Messias och Guds Son utan en uppenbarelse från Gud.
Men nu är då denna uppenbarelse varken sällsynt eller nödbedd; liksom lufthavet täcker jordens yta, så nära är den Helige Ande alla människor.

Kan någon förstå Bibeln utan den helige Andes hjälp?  Se ovanstående stycke.

Kan någon leva ett liv som inte är präglat av syndanaturen utan den helige Andes hjälp?
Paulus är rätt desperat förtvivlad över blotta tanken, Galaterbrevet.

Är det möjligt att vittna och predika om Jesus så att det gör en skillnad i åhörarnas liv (annat än en suck över ännu en tråkig predikan; tack och lov att det snart är kyrkkaffe) utan den Helige Ande?

Svaret på alla dessa fyra frågor torde besvaras med ett rungande NEJ!, i alla fall från Bibelns horisont.

Men det kanske går att se frågan från andra horisonter också?

One thought on “Behövs den Helige Ande?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *