Kan alla läsa Bibeln?

 

Svaret på frågan i rubriken kan tyckas självklar.  Men hur är det i praktiken?

Kan alla läsa Bibeln, dvs i meningen: förstå den?

Nej och Ja, skulle jag vilja säga.
Att läsa Bibeln är inte som att läsa en tidning.  Tidningar är synnerligen läsartillvända.  Kvällstidningar som Aftonbladet, Expressen och Metro kräver inte särskilt mycket av dig.
De skriver oftast endast om sådant du redan visste, ofta med en liten ‘tvist’ på upplägget, som gör att du överhuvudtaget blev intresserad.
Dagliga landsortstidningar skriver ofta om oss själva och människor vi känner, om lokala nyheter som angår oss.  Oftast inte särskilt svårt att förstå.

Att komma till Bibeln med en sådan attityd av läsförväntan tror jag inte fungerar.
Bibeln är svårare än så.

Och barn lär sig idag hantera läsplattor med videos snarare än att lära sig läsa överhuvudtaget.  Skolan är i kris: finns lösningen alltså inom IT?
Troligen inte om de skall kunna läsa Bibeln.

Jag tror vi gör oss själva och alla andra en stor björntjänst om vi tänker och talar och inbillar oss att tillvaron i stort ändras i takt med vår slapphet och mediekonsumtion: vad är det som säger att all läsning skall vara lika lätt; att det skall vara ‘jämlikt’ mellan Bibeln och dagstidningar och videos?

Så: fältropet “Vi måste alla åter bli Läsare” tror jag är nostalgiskt bedrägligt.

Att förstå Bibeln, såsom dess ursprungliga mottagare förstod den, och därmed hur dess författare avsåg, kräver mer än vad tidningar och internet vanligen gör.

Vad skall vi nu kalla den typ av läsande som gör att man kan börja förstå Bibeln?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *