Vem är pastor, vem är ett får?

Vem är pastor (med litet p, för du vet väl att det bara finns en Pastor med stort P)?

Vad betyder ‘pastor’ till att börja med?
Herde.

Och vad gör en herde? En herde tar hand om djur, t.ex. får, som betar oinhägnade.
Herdens  uppgift blir då att se till att fåren  får mat och dryck, dvs gräs och vatten, men inte bara det, utan även att skydda dem från faror, i form av rovdjur, t.ex. vargar.

Enkelt?  Ja.
Och inte så svårt överförbart till kristen verksamhet heller.En pastor skall alltså se till att de troende skall få andlig mat och dryck, och skydda dem från faror.

Men inte så enkelt ändå:

Såväl Herren Jesus själv,  som Paulus, varnar nu för ‘falska herdar’, dvs ‘falska pastorer’.
Och vad kännetecknar dem?
De tänker bara på sig själva, säger Jesus, och den egna vinning de kan få av hjorden (Joh 10:1-16).
Och Paulus varnar för herdar som ger skämd mat och dryck, dvs för fram läror som för bort från tron på, och hängivenheten, till Jesus och istället binder lärjungarna vid sig själva (Apg 20:17-38).

Det verkar finnas två typer av pastorstjänster i Nya testamentet:
dels den lokale pastorn, dvs föreståndaren, äldsten, församlingsledaren för en husförsamling i en stad (det var ju dessa från Efesus Paulus mötte i Miletus på sin resa till Jerusalem) –  Nya testamentet gör ju, som de allra flesta vet, ingen skillnad mellan begreppen pastor/föreståndare/äldste/församlingsledare;
dels pastor (fortfarande med litet ‘p’) i betydelsen en av de tjänster (inte ‘ämbeten’!) som Paulus räknar upp i Efesierbrevet 4:11. Det är en vidare tjänst, insatt i den universella kyrkan, Kristi kropp, men naturligtvis verksam i konkreta sammanhang, dock ofta större sådana, med uppgift att, liksom de övriga tjänsterna i Ef 4:11, ‘göra de heliga skickliga’.
Paulus, som apostel, visar t.ex. prov på just detta när han talar till de lokala pastorerna från Efesus.

Finns det alltså stora och små pastorer (med litet ‘p’)?
Ja, på sätt och vis: en del pastorer har fått en särskild kallelse och en särskild utrustning (Ef 4:7-10) att bygga upp Kristi kropp (som består i lokala församlingar, dvs husförsamlingar som samverkar inom ett lämpligt avgränsat område, stad eller region); en del pastorer är församlingsledare för en mindre grupp.
Men, som Bill Gates sade när han hos Skavlan fick frågan om han var världens störste filantrop/välgörare: jag ger ju bara av mitt överflöd; detta påverkar inte mig och mitt liv.  De stora filantroperna är de som ger av sig själva och sin tid utan att det märks och syns.
Så tror jag Gud också räknar.
Paulus vittnar även om detta: han måste förkunna evangelium, han hade ett överflöd av uppenbarelse; ve honom om han inte gjorde detta!  Fastän han verkade över stora områden såg han sig själv som liten, ja, ofullgången.  De stora var de han sökte skickliggöra.  Sådan var hans tjänst.

Vem är pastor?  Alla möjliga, tydligen, med olika möjliga profiler.
Men INGEN är Pastor med stort ‘P’ utom Jesus. (1Petr 5:1-5)
Det innebär att INGEN kan hävda att han eller hon inte får sägas emot eller ifrågasättas, för
“fåren följer honom (herden) därför att de känner hans röst,”
säger Jesus ,
“men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” (Joh 10:4b, 5  B2000)

Ett får kan alltså lyssna.  Till och med ett lamm (och särskilt de) kan känna skillnad mellan röster.
Det är ett känneteckan på att vara ett får.

Vem är ett får?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *