Vad är nödvändigt?

 

Vi talar om vad som konstituerar en församling som ett uttryck för Församlingen.

Tag Maria och Marta: bara ett är nödvändigt, sade Jesus.

Men ofta(st) definieras församling (gärna likställt med Församling) utifrån Martas omsorger: en församling måste kunna betala skatt, ha anställda och äga fastighet, dvs vara en juridisk person.
När det är klart (och helst alla lånen nedbetalade i full rättfärdighet också): då kan vi tänka oss att sitta ned vid Jesus’ fötter och höra vad han har att säga, dvs Marias attityd.

– Men hur skulle Maria kunna ‘sitta ned och lyssna’ vid Jesus’ fötter om hon inte hade Martas hus att sitta i?  (Där fick jag allt in en riktig fullträff!)
(Nej,  du missade ladugårdsväggen.)  Maria satt i ett hem.  Hon satt inte i en kyrkbyggnad.
Och vad är det som säger att man måste ha en kyrkbyggnad för att kunna göra det Jesus sade var det enda nödvändiga?

Det handlar här om var vi börjar någonstans, vad som får definiera det kristna livet.
Martas omsorger har också sitt berättigande, men vi kan inte starta där, sade Jesus.

 

 

One thought on “Vad är nödvändigt?

  1. Mmmm… där sa du nåt.

    Förmodar att du har hemvist i nån frikyrka och kan därför trösta dig med att det inte är bättre i Svenska kyrkan. En jätteomorganisation blev nödvändig när medlemstalet sjönk. Och neddragningarna på administrationen har lett till att vi som jobbar på fältet får mer administration att ta hand om. Det är fakturor och det är telefonsystem, mer ska det bli. Vaktmästeriet har det också sparats på, så nu städar vi också.

    Så ja… finns det plats för Jesus när vi fullgjort våra jordiska plikter?

    Vi försöker i alla fall…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *