Varför hette Filadelfia Filadelfia?

När jag som 18-åring kom hem efter ett år i USA, där jag blivit kristen, försökte jag orientera mig. Jag vill minnas religionssociologen Berndt Gustafsson hade skrivit en bok som jag läste. Det där med samfund och deras olika karakteristika var begripligt, men ‘Filadelfia’?
Skulle inte kyrkor heta nåt på ‘-kyrka’, och skulle inte samfundsbeteckningen stå framför så man visste vad det hela var för nåt?
Så kunde det hela se ut – utifrån.

Inifrån ser det annorlunda ut. Samfund är stelnade väckelserörelser, en organisation kring det som en gång var.
Väckelsepionjärerna hade en tillräckligt stor bild av Gud för att inte bara se sig själva i spegeln; de såg andra där också.
Och så kallade man sig inte ‘Pingstkyrkan i X-stad’ eller ‘Baptistkyrkan i Y-by’ utan: Filadelfia, Saron, Sion, Betel, Gilead, Smyrna, Tabor, helt enkelt därför att den lilla lokalförsamling som benämndes så, inte gjorde anspråk på Att Vara Kristi Kropp i ‘Z-köping’, utan bara en del av denna. Passande och ödmjukt.

Lokala globalanspråk, som att: ‘inga andra får ha verksamhet för VI finns ju här’ luktar maktkyrka lång väg – hur liten man än är.

Länge leve den lilla församlingen /de många små församlingarna! Länge leve alla anspråkslösa initiativ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *