Sinnes-ändring

Hoppas du som läser detta vet vad ‘gränssnitt’, Eng. interface är. Det skulle hjälpa.

Annars är ‘gränssnitt’ ungefär ‘kontaktyta’, fast mer och annorlunda.
Tag datorer: skärmen och tangentbordet är nödvändiga gränssnitt för att vi skall kunna kommunicera med datorns CPU (centrala process-enhet).

Samma sak med Gud. Utan sinnes-ändring har vi inget gränssnitt som passar för kontakten med Universums Skapare.
Sinnesändring är nog en bättre översättning än ‘omvändelse’ av Grekiskans metanoia; meta betyder närmast ‘efter’ och noia kommer av nous som betyder ‘sinne’: efter-sinning, alltså, och det är kanske en bra början: att tänka efter över huvud taget.

Vi kan inte tro om vi inte omvänder oss, gör sinnesändring, eftersinnar oss, tänker efter.
Vi behöver mjukas upp i våra stela tankebanor och -vanor, och bli öppna för att tillvaron kan vara på ett annat sätt, det sätt som Bibeln talar om.

Det var därför Jesus började sin offentliga verksamhet med just detta:
“Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er (metanoia som verb) och tro evangelium!,” Mark 1:15 (FB).

Tråkigt då, att det talas så litet om detta idag, eller hur?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *