Evangelisk 1

I beskrivningen av denna bloggs inriktning (man ser det om man skrollar till längst ned) förekommer orden: Evangelisk, Karismatisk, och Lärjungaskapande.

Jag tänkte för mig själv och andra försöka förklara hur jag menar, och börjar med Evangelisk. Eftersom jag gissar att jag inte kommer att (kunna) avhandla något av dessa begrepp i ett blogginlägg har jag försiktigtvis skrivit en ‘etta’ (1) efter.

Att Evangelisk hänger samman med Evangelium och att evangelium betyder ‘glatt budskap’, ungefär, torde vara bekant för de flesta.
Så, man skall alltså bli glad när man hör det? Eller är det budskapet om att frälsningen är av nåd som är glatt? Jag skriver så här lite halvt vårdslöst, därför att jag tror att ordet Evangelium blivit så uttjatat och urtvättat att knappast åtstadkommer annat än en, välvillig, men ändå: gäspning.

Jag tror inte det är på samma sätt med adjektivet Evangelisk, för som alltid med adjektiv så karaktäriserar eller beskrivet det något. Hur är då något när det är Evangelisk(t)?

Sedan har vi ett närbesläktat adjektiv som liksom ‘trängs’ om utrymmet och uppmärksamheten: Evangelikal. Det har uppenbarligen också med Evangelium att göra, och beskriver hur något är, men hur förhåller det sig till Evangelisk?

Det får jag fortsätta med att utreda, för mig själv och andra, under ‘tvåan’ (2), för nyss har jag ätit lunch; nu skall jag ha en liten ‘powernap’ innan jag fortsätter med arbetet; som många andra bloggare skriver jag på så kallade ‘lediga stunder’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *