Evangelisk 2

Vad är Evangelium/Evangeliet?

Det är beskrivningen av Jesus:
vem Han är,
vad Han gjort,
och förkunnelsen av detta enligt den Gudsgivna tolkningen i Skriften.

Fisken var i den första kristna tiden en symbol för detta genom sitt grekiska ord: ICHTHYS, där bokstäverna var för sig representerar en viktig aspekt:
I = iesous = Jesus: den människa som vandrat på jorden i historisk tid; dvs samma som vi.
CH = christos = Jesus är Kristus: den i GT utlovade Messias.
TH = theou = Guds: Jesus är gudomlig.
Y = (h)uios = Son: Sonen är del av Treenigheten.
S = soter = Frälsare: Jesus sonade syndaskulden.

Fokus i Evangelium är alltså Jesus, inte på hur vi tar emot detta eller vilka konsekvenser det får i våra liv.
Det är DETTA som ÄR så CHOCKERANDE; att Guds rättfärdighet uppenbarats i evangeliet (Rom 1:17) och inte i vår attityd, dvs inte i hur olika kyrkor hävdar att man måste göra (typ omvändelse och tro), eller inte göra (typ ha varit föremål för dop som spädbarn; motta oblaten från ordinerad präst) för att komma i åtnjutande av det.

Evangeliet är en Person, Jesus; vad Han gjort, och innebörden, såsom proklamerat i NT.

Att vara Evangelisk måste alltså vara att ge prioritet åt Evangeliet; prisa Gud för det; tacka Gud för det; hylla Honom som är sann människa och sann Gud, och som utfört ett verk som kan frälsa!

Evangeliet är mötesplatsen för all sann ekumenik: fokus på Gud, inte på oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *