Evangelisk 4

Vad är Evangeliet? Ja, det är förstås berättelsen om Jesus.
Jo, men varför finns det fyra (4) evangelier och hur förhåller sig dessa till Evangeliet?

För det första är jag väldigt glad för att vi har fyra evangelier och inte ett. Varför då?
Jo, därför att om det bara funnes ett, skulle detta Evangelium lyftas till skyarna ungefär som sker med Koranen: den skulle få ofelbarhetsstatus.
Jamen är inte Bibeln ofelbar?
Jodå, och jag är inte ute efter att kritisera den; jag tror på den.

Men tänk efter, och tag exemplet med Petrus’ bekännelse av Jesus som “Messias, den levande Gudens Son,” i Matteus 16, det ställe man oftast läser från!
Hur återges det i Markus evangelium, kap 8? Jo där återger Markus bara: “du är Messias.”
Nu är det rätt vedertaget, att Markus (som ger en glimt av sig själv som ynglingen i Gethsemane som smiter ur sina kläder, och som antagligen är Johannes Markus i Apg, m.m.) hade aposteln Petrus som främsta uppgiftslämnare.
Hur skall man då tänka? Att Petrus ville att Markus bara skulle skriva “Messias” fastän han sagt mera just då? Som vi ser av fortsättningen i Markus 8 blir Jesus tvungen att kraftigt tillrättavisa Petrus som vill bevara honom för den lidande Messias uppgift.

Jag tror ingen riktigt kan ge en färdig förklaring på detta och andra skillnader mellan evangelierna.
Och det tycker jag är bra!

Till att börja med finns det en Litterär dimension på evangelierna: man kan berätta samma sak på olika sätt.
Och till att fortsätta med finns det ingen känd genre ‘texttyp’ som liknar evangelierna, kanske helt enkelt för att de berättar något fullständigt enastående.
Samt till att sluta med: vårt umgänge med Bibeln bör karaktäriseras av vårt umgänge med Gud: vi blir aldrig färdiga med den; kommer aldrig att förstå den fullt ut; aldrig ha den ‘som i en liten ask.’
Precis som i vårt förhållande med Gud.

Bara det är evangelium i sig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *