Gott Nytt 2016 – med Jesus!

Kan man skriva så?
Uppenbarligen.

Jesus Kristus (Messias) är nämligen världens hopp.
Hur då?

I första hand är Han (sorry, jag har svårt att inte skriva stort ‘H’) Frälsaren, dvs Räddaren från det tillstånd av synd, dvs bortvändhet från Gud som vi människor i oss själva befinner oss i.

Ja, Han har redan gjort det: det som Evangelierna berättar om; hur han dog för vår synd på korset – och UPPSTOD och lever!
Han for till himlen, men sände sin Ande som Hjälpare — till vad då?

I första hand till att ta emot denna frälsning, genom sinnesändring (t.ex. från att ha struntat i Gud till att börja intressera sig för Honom) och tro (t.ex. att hålla Gud för sann och trovärdig och börja lita på honom).

Lite konkretare, tack!

OK: Bibeln. Där står det om Gud och Jesus.

Men är det så enkelt? Ja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *