Grundtexten

Han var föraktad och övergiven av människor,
en smärtornas man och förtrogen med lidande,
lik en som man skyler ansiktet för,
så föraktad att vi räknade honom för intet.

Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.

Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade HERREN på honom.

(Jes 53:3-6, FB)

One thought on “Grundtexten

  1. I flertal år läste jag 1917 års bibelöversättning, men när sen svensk folkbibel kom då gick jag över till den. Anser att det finns inget alternativ ens till den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *