Efter Påsk: fyrtio dagar har gått

Kristi Himmelsfärd Dag:
Jesus har farit till himlen.
Han ber för oss (Hebr 7:25).
Om vad, tror ni?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *