Varför nedgraderas Johannes Döparen?

Det finns en person i Bibeln, som Jesus uttalar den största uppskattning för, en man som själv inte ansåg sig värdig att knyta sandalerna åt Jesus: Johannes Döparen.  För Jesus var Johannes Döparen den störste av alla profeter.  (Det är sant att Jesus också säger att den minste i himmelriket är större, men låt oss glömma det för ett ögonblick.  OK?)

Johannes var en vägröjare för Jesus nådesbudskap.  Det är bara mot bakgrunden av den landsomfattande väckelserörelsen av sinnesändring och botgöring som vi kan förstå Jesus förkunnelse: Johannes hade berett sinnena för att förstå Jesus’ undervisning.  Och Jesus själv fortsatte i mångt och mycket Johannes verksamhet: “Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium.  Han sade: ‘Tiden är fullbordad, och Guds rike är nu här.  Omvänd er och tro evangelium’.”  Mark 1:14,15 (FB)

Vad betyder detta?  Jo, att det som på grekiska heter ‘metanoia’ och översättes ‘omvändelse’, eller kanske ännu bättre ‘sinnesändring’ eller ‘eftersinnande’; besinna er!, tänk efter! i relation till Guds Ord; är en nödvändig förutsättning för att kunna tro evangelium.  Detta är en komponent som det idag nästan helt bortses ifrån.  När hörde du senast en predikan om vårt behov av att göra sinnesändring?

För om inte det omhuldade ‘sinnets förnyelse’ Rom 12:2  har sina rötter i sinnesändring, så blir en diffus  ‘förnyelse’ bara något känslomässigt spralligt.  Johannes Döparen kom inte för att piffa upp oomvända känsloliv.  Kanske det är därför han inte är så populär?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *