Varför undervisade inte Jesus i management?

Det tycks idag vara populärt att undervisa pastorer i olika tekniker för att bli bättre och mer framgångsrika ledare.  Inspirationen verkar komma från det sekulära arbetslivet.  Företagskonsulter är gurus, och på något sätt ges intrycket av att församlingen/kyrkan/Kristi kropp skall växa i storlek och inflytande om den bara kan anamma de rätta tillväxtteknikerna.

Ja, pastorer skall naturligtvis lära sig att hantera ‘det egna företaget’, den lokala församlingen rätt också. Även här verkar det vara fråga om att manipulera i betydelsen av att använda tekniker.

Varför undervisade inte Jesus i management?  Varför gjorde Han inte det?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *