Skall ‘Ordet bli kött i oss’?

“Ordet måste få bli kött i oss!”

Predikanten drar paralleller till Ordets Inkarnation, dvs att Gud blev människa i Jesus: Gud kom ‘in-carne’, i köttet, dvs i mänsklig gestalt.  Och vad vill predikanten åstadkomma med detta språkbruk?  Jo, förstås att vi skall ta vår tro mer på allvar, omsätta den mer i praktiken, leva mer som Jesus.  Välmenat, förstås.

Men frågan är: skall man, får man, är det lämpligt att, använda inkarnationsterminologin för detta, när Nya testamentet aldrig gör det?

Tvärtom: vi uppmanas att ‘vandra i Anden’, att ‘söka det som är därovan’, att ‘ha vår blick fästad på de ting som består’, att ‘kämpa trons goda kamp’.  Vårt problem är inte att vi inte är människor; vi är ‘i köttet’ redan så det räcker.
Problemet är att vi inte vänder oss åt rätt håll i vår förväntan: ‘köttet’ dvs den gamla Adamitiska/Evaitiska naturen, kan inte bli andlig.
Det var därför Jesus behövde dö på korset, för att ‘den gamla människan’ i oss skulle dö.

Det är obibliskt att sträva efter att ‘Ordet skall bli kött i oss’.  Terminologin är fel.
Den röjer ett tankefel och en felaktig attityd till vad det innebär att leva som kristen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *