Läs Lukas 2 på sommaren!

Jesu födelseberättelse läses nästan uteslutande vid jultiden.  Det är synd, för då får den samsas med Kalle Anka, julklappar, julglögg, julgran och allt annat som tenderar att göra läsningen om Guds människoblivande till en ritual bland många andra, och ta färg av dem.

Pröva att läsa Lukas 2 nu på sommaren!  Det ger en annan upplevelse och en annan insikt. Fristående från julens skrammel och stress kan den förmedla sitt unika budskap till oss: Gud blev människa, en bland oss.
Berättelsen i Lukas är enkel.  Men allt stort är enkelt.  Och detta är större än störst.  Det förtjänar att på allt sätt nå oss.
Den förtjänar vår begrundan och beundran.

Anvisa inte Lukas evangeliums andra kapitel till julevrån av dränkande traditioner och reklam.

Läs om Jesus’ födelse på sommaren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *