Evangelisk kristendom: ett exempel

I en nylig intervju i den amerikanska veckotidningen Christianity Today utvecklar den nu 95-årige evangelisten Billy Graham vad som är grunden för ‘Mitt hopp för Amerika’:  namnet på Grahams troligen sista kampanj.
Det visar sig vara Frälsning.  

Vad menar Graham då med detta rätt slitna ord?
Han är mycket tydlig: vilken fråga intervjuaren än ställer, vilken vinkling frågan än har, så  återför Graham hela tiden tanken in på det centrala  temat i människans gensvar på Guds frälsningsgärning i Kristus Jesus:
sinnesändring och tro.

Billy Graham varnar för en epidemi av  Easy Believism, ungefär:  ‘Lättköpt Godtrogenhet’, där människan inte går in på Guds egna villkor för att få del av Kristi verk.

Läs artikeln här och förundras över detta goda exempel på evangelisk kristendom.
Graham argumenterar med djup och skärpa om ting som ofta förflackas och förytligas.

Dags för repetition?  Dags för förnyelse? Dags för väckelse?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *