Spänstigt om ämbetssynen

Tommy Dahlman har på sin blogg i Världen idag initerat ett vitalt samtal med ett inlägg med den säkert tankeväckande tänkta rubriken: “Pingströrelsen och episkopatet.”

Många har skrivit levande, kunniga och initierande kommentarer.  Läs dem gärna!

Själv bidrar jag med en kommentar som handlar om hur ett eventuellt ‘episkopat’ (termen är ingående förklarad av Dahlman och alla andra) inom Pingströrelsen skulle anses vara relaterat till biskopsämbeten i andra samfund, för reformatoriska- och väckelsesamfund är lika mycket del av historien som de äldre “historiska kyrkorna.”

Min utgångspunkt är att Kristi Kropp är En, och består av kristna i alla möjliga sammanhang, en uppfattning jag förstår att Tommy Dahlman självklart också delar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *