En fin broder

Så står han då där i templet.  I avskildhet, för han ville vara nära Gud.

Och han var full av Tacksamhet till Gud över att inte vara som vissa gudsförnekare i sin samtid, och heller inte som de som kompromissade med sina samveten och var överlöpare och svek sitt folk genom att samarbeta med förtryckarmakten, typ vissa.

Ja, han tackade även Gud för att han inte levde i sexuell lössläppthet och heller inte fifflade med redovisningen i sina affärer eller rentav stal från andra, men det kunde ju vara samma sak.

Ja, han gav faktiskt tionde av allt, och inte nog med det, han fastade också; två dagar i veckan (redan innan det blev populärt av utseendeskäl).

Hur skulle någon kunna undgå att uppskatta en så värdig församlingsmedlem (Luk 18:14)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *