Välbevågenhetssyndromet

“Och allt folket var dem väl bevåget.” Apg 2:47a (SvKB 1917)

Sammanhanget är den första kristna församlingens liv i Jerusalem efter Pingsten: många kom till tro, under och tecken skedde, man hade allt gemensamt och prisade Gud på tempelområdet och i hemmen.
“…och var omtyckta av allt folket.” (FB); “…och var omtyckta av hela folket.” (B2000); “…och stod högt i anseende hos allt folket.” (Hedegård); “…och de var väl sedda av allt folket.” (Giertz)

”Välbevågenhetssyndromet’ uppkommer när Guds församling/Kyrkan söker denna effekt av det kristna budskapet, snarare än evangeliet självt.

Det kan ta sig uttryck i att man försöker förklara för kristna att de har anledning att tro därför att det finns kändisar som tror (eller har en moster vars grannes kusin hade gått i söndagsskolan och absolut inte helt vill avfärda tanken på en högre makt).
Eller, och det är väl den senast trenden, att kändisar själva får bli en sorts uttolkare av den kristna tron, för då kan ‘vanliga troende’ inse att deras egna tvivel minsann delas av någon som varit med i åttondelsfinalen i Idol.

Men välbevågenhetssyndromet kan även ta sig uttryck i att det vätta fingret känns lite kallare åt det håll varifrån de flesta kyrkliga vindar blåser, och så ändrar pastorer sina lärouppfattningar i alla möjliga kristna frågor: den som rear mest får gynnsammast mediastatus.  Tio urvattnade dogmer till priset av en halv överlåtelse!

Hur populär kan man bli egentligen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *