2+2=39?

Lite konstig ekvation?

Tycker jag med.

När biskop Bertil Gärtner ännu levde, skrev han i ‘Oasbladet’ (Oas-rörelsen) om sin vånda över att vara kvar i Svenska Kyrkan.
På resor runt om i världen sökte han stöd hos kyrkoledare (jag vill minnas att han nämner såväl påven Johannes Paulus II som en grekisk-ortodox patriark ) för klarhet i vilken väg han borde gå; vilka beslut han skulle ta.
Kyrkoledarnas enstämmiga och samstämmiga råd till honom var: “Förbli i ditt sammanhang.”
Biskop Bertil följde deras råd, och jag tror det varit vägledande för hela Oasrörelsens hållning.

Talade Ulf Ekman aldrig med andra kyrkoledare (inklusive de Romersk-Katolska) om sina planer; sökte han aldrig råd?

Sade de i så fall något annat till Ulf än till Bertil?  Varför i så fall?
Vad finns det ur Romersk-Katolska kyrkans synvinkel för skillnad mellan Svenska Kyrkan och Livets Ord?
Men delar ju inte nattvardsgemenskap med någon.

Varför gav man det råd man gav till biskop Bertil, om man inte gav samma till Ulf (som ju hade motsvarande ett biskopsämbete inom Livets Ord)?
Var det månne av omsorg om människorna där?

Och i så fall: varför lydde han inte?
Och om han inte lydde, skulle det då inte uppfattas som att inte ställa sig under det Romerska Ämbetet?

Nej, jag vet att två plus två inte blir trettionio.
Men jag får heller inte den här andra ekvationen att gå ihop.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *