Lojalitet, lydnad

 

Människor är man lojal med, människor lyder man.

Människor kan svika,  vad gör man med lojaliteten då?
Och med lydnaden, vart skall den ta vägen?

Lojalitet förutsätter kompromisser, lydnad kopplat till lojalitet uppgivande av egen integritet.

Motsvarande hållningar till Gud är tro och trohet.

Men då blir det ju ingen människa som står mellan mig och Gud som jag kan förlita mig på och hålla mig till!

Skrämmande?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *