Beroendets Ande

 

Jesus sände den Helige Ande som en Hjälpare.  Med vad?

Till att börja med som en hjälp till att tro på Jesus, att uppenbara att Denne är Guds Son, Messias, Frälsare och Herre.
Det är något vi inte fattar av oss själva.

Till att fortsätta med att vara beroende av Anden för att växa till i en förståelse av allt detta.
Jag är själv teologie doktor, men upplever ett allt större beroende av den Helige Ande för att kunna förstå och bevaras och växa till i det som har med Gud att göra.  Bara för att jag kan röra mig i Bibeln på hebreiska och grekiska gör det mig inte oberoende av Anden; snarare tvärt om.
Så: om du tror att du kan lära dig bort från ett beroende av Anden så har du missförstått något väsentligt: vänd om!

Om nu, när nu, Anden är sänd som en Hjälpare för att bevara oss i vårt beroende, så får vi även ta detta med i beräkningen när vi utvärderar de andliga tjänsternas roll och funktion: när dessa “utrustar de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi Kropp” (Ef 4:12, FB): gör de mig mer eller mindre beroende av Anden att tro på Jesus?

Endast beroendet av Anden skapar kristna med ett vittnesbörd starkt nog att göra någon som helst skillnad i denna blaserade värld.

One thought on “Beroendets Ande

  1. Något av det klokaste som sagts inom kristenheten i Sverige under det senaste året!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *