Finns det andliga tjänster?

 

Ja, jag tror det, av tre skäl:

1.  Jesus kallade lärjungar, som Han sedan sände ut som apostlar.  Jag tror han kallar än idag.  Kallelsen från Gud är avgörande.
2.  Paulus nämner andliga tjänster i Efesierbrevet 4: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare.  Dessa finns inte i varje samfunds lilla lokala församling, men är givna till den universella kyrkan, Kristi Kropp.  De flyger dock inte omkring i rymden, utan rör sig lokalt, men har en vidare tjänst, att “göra de heliga skickliga, att uppbygga Kristi Kropp.”

3.  Jag har mött människor med en utrustning av andligt slag, som inte går att förklara som att de är speciellt duktiga eller begåvade; det går utöver detta, finns i en annan dimension.

Och var hittar man då de andliga tjänsterna (som bärs och gestaltas av vanliga människor)?
Hos pastorer, naturligtvis, men pass upp!  Bara för att någon är avlönad av en församling och avskild av något samfund och kanske har gått någon teologisk utbildning eller tränats i ledarskap, så innebär inte detta att du har att göra med en Andlig tjänst!
Bland missionärer, naturligtvis, men pass upp!  Bara för att ett samfunds missionskansli lyckats göra en projektbeskrivning som stämmer med SIDA:s regler för bistånd och så kan finansiera en tjänst utomlands, så gör inte detta någon till apostel!  En diakon kan säkert göra mycket gott med statligt stöd och skattepengar har använts till sämre, så det är förstås också bra i sig.
Profeterna har svårare att finna anställning, och så har det alltid varit; de är för fria för “jobbeskrivningar,” för obekväma.  Hur överlever de?  Ibland inte.  Ett idé: kolla bland journalister, författare och kanske även — bloggare?
Och lärare?  De lärde lär fortsätta diskutera om detta är en särskild andlig tjänst eller om den är kopplad till pastorns/herdens.  En hel del talar för det, för det handlar inte om att ‘gödsla’ med den lärdom man läst sig till, utan att göra det med omsorg om mottagarens behov.  Ja, lärare finns i lärartjänster antagligen, men kanske liksom för alla övriga andliga tjänster: lite överallt.
Det fanns ju en berömd apostel, t.ex., som rätt mycket av sin tid ägnade sig åt att sy tält …
Och evangelister?  En av de starkaste evangelisttjänster jag mött i mitt liv har de senaste åren arbetat som hemvårdare.  Allting var för henne en plattform att berätta om Jesus.

Så en andlig tjänst (buren av en felbar människa) är inte sådär självklart lätt att finna.

“Skönheten ligger i betraktarens ögon” heter det.  Och kanske ser vi det vi vill se: den som vill lämna ifrån sig sin frälsning och sitt lärjungaskap på entreprenad ser säkert stora andliga tjänster hos dem som själviskt samlar åt sig själva och gör människor beroende; det blir en ömsesidig överenskommelse: jag upphöjer dig och slipper bry mig.

Och så har vi dem, bland andra Du, hoppas jag, som vill växa till i Herrens nåd och följa Honom.  Då söker du andligt ledarskap hos dem som hjälper dig med detta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *