Bra om friförsamlingen!

 

Jonas Melin skriver en substansfylld debattartikel i Dagen idag, “Frikyrkan historiskt förankrad.”

I diskussionernas kölvatten efter broder Ulf Ekmans intentionsförklaring om konvertering till romersk katolicism är nog denna den mest  historiskt anspråksfulla och för nuet och framtiden mest konstruktiva artikeln hittills från det evangeliska lägret.

Läs den!

Och samtidigt: Gud verkar överallt där Han finner öppna hjärtan och en längtan efter sanning och mening.  Det får vi aldrig glömma.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *